Category : Arbeidsliv

Ynkelig av Thorkildsen

Debatten rundt John Fredriksen sin utflagging av 5 skip har skapt stor debatt i Norge. Fredriksen hevder at han blir syk av Norge og han velger derfor å endre sin tidligere beslutning om å flagge tilbake alle sine skip til Norge og velger heller å utflagge de 5 siste skipene. Han hevder også at han […]

Partiboka må være i orden

Halden kommune styres som kjent av Arbeiderpartiet og demokratiet i byen er dessverre meget dårlige kår og er i enkelte tilfeller fraværende. Lars Sponheim sa nylig at det var hans oppvekst i Halden som gjorde at han ble skeptisk til Arbeiderpartiet og deres samrøre med LO. I Halden er det en avis Halden Arbeiderblad som igjen […]

Hjelper sosialhjelp?

Norge har som kjent meget gode velferdsordninger som oppfattes som veldig lukrative, noe som blant annet resulterer i betydelig innvandring. For å motvirke dette ønsker noen å redusere velferdsgodene i Norge. Selv så mener jeg man heller bør begrense innvandringen slik at vi kan opprettholde tilfredstillende velferdsgoder i Norge. Uavhengig av dette er det betimelig å spørre […]

Goto Top