Bysykkel i Moss

Bysykkel i Moss

Flere større byer i Norge har en bysykkelordning, deriblant Oslo, Drammen og Trondheim. Dette har vist seg å være populært blant innbyggerne. Jeg har derfor foreslått det samme i Moss, og er nå spent på reaksjonene. Moss er en by som har langt færre innbyggere enn Oslo, Drammen og Trondheim, men siden Moss er en by med sterk befolkningstetthet(Norges nest minste by i areal) har jeg tro på at en bysykkelordning vil kunne fungere bra.

Moss kommune er dessverre i en meget vanskelig økonomisk situasjon, men fordelen med forslaget jeg nå fremmer er at  det ikke vil koste kommunen noe i det hele tatt. Forslaget mitt går ut på at et privat firma som f.eks. ClearChannel får gratis plass av kommunen til å sette ut sykkelstativer og sykler, i tillegg får de drifte tilbudet. Kostnadene finansieres ved reklamesalg på syklene og sykkelstativene, i tillegg til en liten abonnementsavgift for brukerne.

Noen vil hevde at veinettet i Moss er for dårlig for syklister, dette er jeg delvis enig i. Derfor har Fremskrittspartiet fremmet forslag på fylkestinget om å bygge ut veinettet for både bilister og syklister i Moss, dette har dessverre blitt nedstemt. Men i påvente av at forholdene legges bedre til rette for syklister så er det praktisk mulig å sykle i Moss. I Oslo er heller ikke veinettet godt nok tilrettelagt for syklister enda, men bysykkelordningen fungerer godt der.

Hva mener du om forslaget?

Nå har jeg registrert meg på Bloggurat.

Goto Top