Bompenger for en vei som ligger 30 km unna

Bompenger for en vei som ligger 30 km unna

E6 gjennom Østfold ble dessverre bompengefinansiert til tross for at staten krever inn over 60 milliarder i bilrelaterte avgifter og kun bruker 17 milliarder tilbake på vei. Fremskrittspartiet var det eneste partiet som gikk imot dette da vi mente det var en usosial dobbeltbeskatning som rammet de med svakest økonomi hardest. I tillegg til denne bompengeinnkrevingen jobber de andre partiene for en massiv oppblomstring av bomstasjoner i Moss sentrum og de har så langt lagt til grunn den berømmelige Cowi rapporten som betyr 12 bomstasjoner i Moss sentrum. I tillegg kjenner vi godt til at de andre partiene har vedtatt flere bomstasjoner i Fredrikstad, indre Østfold og at Sarpsborg snart følger etter.

Da bompengefinansieringen på E6 ble vedtatt garanterte de andre partiene at bomstasjonen kun skulle stå i 15 år. Bomstasjonene ble satt opp 1. desember 2001 og skulle dermed bli fjernet 1. desember 2016 hvis de andre partiene hadde fulgt sine valgløfter. Vi vet samtidig at trafikken på E6 har vært mye større enn forutsatt noe som betyr at bomstasjonene egentlig skulle bli fjernet lenge før 2016. For noen år siden valgte de andre partiene å bryte dette valgløftet og vedtok heller at bomstasjonen skulle stå i 20 år, til 1. desember 2021. Jeg tror mange stiller seg spørsmålet om hvorfor de lar bomstasjonen stå lengre enn de lovte velgerne og ikke at stasjonen skal stå selv etter at veien er nedbetalt. Grunnen til dette er at de andre partiene har vedtatt at bilistene på E6 skal være med på å finansiere en helt annen vei 35 km unna E6. De ønsker altså at bilistene på E6 skal måtte betale for E18 til tross for at E18 fra før av har flere bomstasjoner og at E6 og E18 ligger 35 km unna hverandre.

Dette mener jeg blir meget galt og urettferdig og jeg kan virkelig ikke forstå logikken til de andre partiene i denne saken. Jeg tviler også på at bomstasjonen på E6 blir fjernet i 2021 da flere politikere fra bla. Venstre og Høyre nå ønsker at denne bomstasjonen skal finansiere en havnevei gjennom Moss sentrum. Vi kan ikke akseptere at vi krever inn bompenger på veier folk ikke kjører på, dette blir uredelig og nok et eksempel på at bilistene brukes som en melkeku av staten. Jeg er derfor skuffet over de andre partiene og spesielt Høyre og Venstre som jobber for å bygge bomring i Moss sentrum og samtidig ønsker at bomstasjonen på E6 skal stå i langt flere år etter at veien er nedbetalt.

Goto Top