Bilistene skal betale for jernbane

Bilistene skal betale for jernbane

I dag gikk Østfold AP ut med et håpløst forslag for å få bygget dobbeltsporet jernbane gjennom Østfold. Løsningen deres nå er at bilistene på E6 gjennom Østfold skal måtte finansiere jernbaneutbyggingen gjennom Østfold med mer bompenger. De sier klart og tydelig nå at når veien er nedbetalt så skal bomstasjonene stå helt til Østfoldbilistene har betalt over 20 milliarder kroner for å dekke halvparten av jernbaneutbyggingen. For å få inn så mye som 20 milliarder kroner vil det måtte bety en bompengesats på et sted mellom 50-70 kroner. Dette forslaget er med respekt å melde håpløst, usosialt og viser deres resignasjon over egen Regjering.

Fremskrittspartiet er klare på at alle bilrelaterte avgifter selvfølgelig skal gå til vei, på lik linje med at vi mener at miljøavgifter skal gå til miljøtiltak. Alt annet vil være å måtte betale for en annen vare/tjeneste enn det man faktisk får. Det er ingen hemmelighet at Østfold har hatt og har alt for lite gjennomslag på Stortinget og at vi har en Regjering som velger å prioritere infrastrukturtiltak på vestlandet og gjerne på de minst befolkede områdene.

Østlandet er landets desidert tettest befolkede området og alt ligger til rette for å få et betydelig antall innbyggere til å benytte jernbane. Det krever selvfølgelig at Regjeringen slutter å kun prate om jernbane og faktisk begynner å handle. Det er ikke penger som mangler, men politisk evne til å satse. Det ble nylig kjent at Norge låner ca 61 milliarder kroner til tyske veiprosjekter til en rente på kun 1,8%. Samtidig velger Regjeringen å kreve bompengefinansiering av norske veiprosjekter og da velger man å låne penger til 6,5% rente. Dette er et skremmende, men samtidig illustrerende eksempel på sløsing med skattebetalernes penger.

I stedet for å låne bort pengene våre til Tyskland kunne vi ha sørget for å bygge dobbeltsporet gjennom Østfold noe som ville vært fornuftig både samfunnsøkonomisk og ikke mint vært til stor hjelp for både miljøet og næringslivet. Samtidig må vi aldri glemme at uavhengig hvor godt kollektivtilbud vi har vil fortsatt mange nordmenn være avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp. Derfor bør vi satse på både vei og jernbane, men det moderne landeveisrøveriet av bilistene er uaktuelt for både meg og Fremskrittspartiet.

 

Goto Top