Betaler Stoltenberg for retorikk-ros?

Betaler Stoltenberg for retorikk-ros?

2011 har startet på samme måte som 2010 var for Regjeringen. De har blitt kraftig kritisert for manglende kontroll og handlekraft og det er i forsvaret de denne gangen får mye kritikk for ikke å klare å ha en ordentlig oversikt over antall skadde i Norges utenlandsoperasjoner. Nyttårstalen til Statsminister Stoltenberg blir også diskutert og også kritisert for en rekke faktafeil. Om det er faktafeil eller ikke lar jeg forskerne diskutere og om han har gjort noen mindre feil så kan det skje oss alle. Det er selvfølgelig underlig at en så viktig og stor tale som nyttårsatalen til Statsministeren ikke blir sjekket nøyere på forhånd. Jeg bryr meg mest om selve innholdet og budskapet hans i talen og det er at vi har hatt en formidabel velstandsøkning de siste 100 årene i Norge. Denne velstandsøkningen har de land som har valgt markedsøkonomi fått da et fritt og åpent marked har vist at det generer betydelig velstand for innbyggerne. På motsatt side kan vi se at de land som styres etter en sosialistisk modell ikke har fått den økonomiske veksten vi har fått i vesten.

Når Jens Stoltenberg holder viktige taler så ønsker media naturligvis å få høre andre politikeres synspunkter på talen, men også andre kommentatorer og såkalte eksperter. Grunnen til at de spør «eksperter» og andre kommentatorer er at de sannsynligvis har en mer nøytral vurdering av talen i motsetning til opposisjonen som leter etter feil i talen og Statsministerens eget parti som bare skryter av talen. Media har derfor bedt en såkalt ekspert på retorikk Jens Kjeldsen om å uttale seg som en nøytral ekspert. Som alltid når Jens Kjeldsen skal uttale seg om Arbeiderpartiet så skryter han hemningsløst av deres retoriske evner og ofte også så skryter han av politikken deres. Dette er selvfølgelig synspunkter en «ekspert» må få lov til å ha, men mitt spørsmål er, hvor nøytral er egentlig retorikkekspert Gjeldsen? Hvis vi husker noen få år tilbake så kom det til slutt frem i media at Jens Gjeldsen er betalt av Arbeiderpartiet for å gi retoriske råd om hvordan de bør angripe Frp. Samtidig som han fikk betalt av Arbeiderpartiet benyttet media han som en nøytral ekspert til å vurdere de retoriske evnene til Jens Stoltenberg og andre toppolitikere.

Jens Kjeldsen er ingen nøytral ekspert med troverdighet til å bedømme AP sine politikeres retoriske evner all den tid han er betalt av AP til å lage rådene for dem. Jeg håper media fremover kan bli flinkere til å bruke nøytrale eksperter.

Goto Top