Betale for å miste barn?

Betale for å miste barn?

Det er en kjent sak at vi har en regjering og alt for mange politikere som har liten tiltro til at folk flest selv skal få disponere sine egne penger. Derfor er Norge et av de vestlige land med desidert høyest skatte og avgiftsnivå til tross for at staten går med mange hundre milliarder kroner i overskudd hvert eneste år.

Noen skatter og avgifter er er mer forstålige og andre er uforstålige. NAV må ha ha den desidert mest usosiale og kvalmende avgiften. Et par hadde problemer og klarte ikke å gi sine to barn et godt nok hjem og barnevernet tok over omsorgen for barna. Dette er nå 12 år siden og nylig dumpet det en regning ned i postkassen til dette foreldreparet. NAV krever nå at paret må betale hele 27 000 kr i måneden for såkalt oppfostringsbidrag for barne de har blitt fratatt foreldreretten til. Foreldrene skal altså måtte betale kostnaden for at barna deres har blitt fratatt uten deres samtykke. Foreldrene får se barna fem timer seks ganger i året og allikevel mener NAV at disse foreldrene som har store problemer skal måtte ut med 27 000 kr i måneden. Dette er en kvalmende praksis fra NAV som vi må få satt en stopper for.

Foreldre er selvfølgelig hovedansvarlig for å betale kostnadene sine egne barn har, men når staten mener at foreldrene er uegnet til å ta vare på sine barn er det uforstålig at de også skal måtte betale 27 000 kr i måneden. Det må være grenser for hvor griske staten skal være og det er på tide med en grundig gjennomgang av både NAV og barnevernet og at hensynet til barna og foreldrene blir satt øverst og at systemer ikke skal gå foran normal fornuft og anstendighet. Fremskrittspartiet tar nå opp saken med regjeringen og forventer at de rydder opp.

Goto Top