Bedriver Arbeidstilsynet politikk?

Bedriver Arbeidstilsynet politikk?

Arbeidstilsynet som er statlig etat direkte underlagt regjeringen ved Arbeidsdepartementet besvarer ikke mine henvendelser. 13. april i år sendte jeg følgende e-post til arbeidstilsynet:

Til Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus,

Arbeidstilsynet gikk som kjent til anmeldelse av Adecco Helse AS som arbeidsgiver for de ansatte ved Ammerudlunden og Midtåsen sykehjem i Oslo. I etterkant av denne saken har det blir avdekket lignende forhold ved Orkerød og Melløsparken sykehjem i Moss, bla.

– Ansatte har gått doble vakter uten at det er søkt dispensasjon fra arbeidsmiljøloven

– Ansatte har ikke fått overtidsbetalt

– Ansatte har overnattet i kjelleren på Melløsparken som sannsynligvis ikke er godkjent som overnattingssted pga. brannforskriften

– Kommunen har ikke registrert i Notus hvem som har vært på jobb og har derfor ingen mulighet til i etterkant å sjekke hvem som er ansvarlig

Dette og flere andre ting er avdekket i Moss og har klare likheter til Adeccosaken i Oslo. I den forbindelse har jeg følgende spørsmål til Arbeidstilsynet som jeg ønsker raskt svar på:

 1. Har eller kommer Arbeidstilsynet til å anmelde Moss kommune på bakgrunn av sakene som nå er avdekket?

2. Hvis ikke, hva er grunnen til at Arbeidstilsynet velger å gå til anmeldelse av Adecco men ikke av Moss kommune?

Mvh,

Erlend Wiborg

Gruppeleder, Moss Fremskrittspartis bystyregruppe

I henhold til forvaltningsloven og normal forvaltningsskikk skal spørsmål og henvendelser til offentlige etater besvares uten ubegrunnet opphold. Hvis det er forventet at det tar tid å besvare en henvendelse skal det underrettes om dette og når man kan forvente å motta et svar. Mailen ovenfor sendte jeg 13. april og da dette er en tidsaktuell sak som bør være relativt enkelt å besvare hadde jeg forventet raskt svar, eller i det minste en bekreftelse på at mailen var mottatt og når jeg kunne forvente å motta et svar. Da jeg ikke hadde hørt noe etter ca. 2 uker sendte jeg en purring 26. april og jeg fikk heller ikke noe svar på denne henvendelsen. Jeg sendte da enda en purring 28. april, denne gangen via post.

Da jeg etter ytterligere en uke fortsatt ikke har mottatt noe svar sendte jeg enda en purring 3. mai og da jeg fortsatt ikke hadde hørt noe sendte jeg min siste purring 5. mai. Jeg har altså sendt totalt 4 henvendelser/purringer pr. mail og 1 purring pr post men fortsatt har jeg ikke mottatt noe svar eller beskjed om når jeg kan forvente å motta et svar.

Bakgrunnen for mitt spørsmål til arbeidstilsynet er at jeg er opptatt av at Arbeidstilsynet ikke bedriver politkkk og forskjellsbehandler mellom private og offentlige arbeidsgivere. Hvis noen bryter arbeidsmiljøloven er dette like alvorlig uavhengig om arbeidsgiveren heter Moss kommune eller Adecco. Arbeidstilsynet var raskt ute med å anmelde Adecco helse for mulig brudd på arbeidsmiljøloven, men har ikke anmeldt Moss kommune til tross for at mye tyder på at Moss kommune har brutt de samme lovene som Adecco helse beskyldes for å ha brutt.

Jeg synes det er meget underlig at Arbeidstilsynet fortsatt ikke besvarer mine henvendelser noe jeg vil anta er i strid med forvaltningsloven og ikke minst i strid med normal forvaltningspraksis. Hva som er årssaken til at Arbeidstilsynet ikke besvarer mine henvendelser kan man alltid spekulere i og jeg håper at det ikke skyldes at Arbeidstilsynet har en politisk agenda.

Goto Top