Automatisk utvisning av kriminelle utlendinger

Automatisk utvisning av kriminelle utlendinger

VGNett har skriver i dag om at Sveits har vedtatt det VG kaller et omstridt lovforslag om at utlendinger som begår kriminelle handlinger automatisk bør bli utvist fra Sveits. Hva som skal være så oppsiktsvekkende ved dette forstår jeg ikke og dette burde vært en selvfølge i alle land. Forslaget ble vedtatt gjennom en folkeavstemning der det var et stort flertall for den nye loven. Det er veldig spennende at Sveits legger opp til at innbyggerne skal få bestemme mer gjennom mange folkeasvtemninger. I Norge er det kun Fremskrittspartiet som ønsker å legge ut langt flere saker til en folkeavstemning sånn at innbyggerne skal få bestemme i viktige saker.

Argumentet som noen bruker mot lovforslaget i Sveits er at de kriminelle kan bli sendt til land som praktiserer dødsstraff. Jeg er som kjent en sterk motstander av dødsstraff noe jeg også har skrevet om på bloggen min tidligere. Men vi kan ikke bruke det som et argument mot å kaste ut utlendinger som begår alvorlige kriminelle handlinger. Da ville vi i praksis sagt til alle utlendinger at det bare er å komme seg til Norge/Sveits for så å begå en kriminell handling så er du sikret opphold her for resten av ditt liv, for vi vil ikke sende deg tilbake til ditt hjemland da de praktiserer en straffemetode som vi ikke liker i Norge. Vi må huske at et betydelig antall land i verden praktiserer dødsstraff og Norge/Sveits kan ikke og bør ikke ha åpne grenser for alle innbyggere i disse landene.

Når en person får oppholdstillatelse i Norge burde det vært en selvfølge at de følger norske lover og regler. Hvis de ikke følger lovene og reglene i landet som tar de imot har de heller ingenting her i landet å gjøre. Vi bør derfor være langt flinkere til å kaste ut utlendinger som begår alvorlig kriminalitet så kan plassen deres heller gå til en lovlydig utlending som har et reelt behov for beskyttelse og som ønsker å følge norske lover og regler.

Goto Top