AP vet bedre enn kirken

AP vet bedre enn kirken

I Norge har vi en underlig ordning som går ut på at politikerne skal styre kirken i et betydelig antall saker. Fremskrittspartiet ønsker å slippe kirken fri fra politikernes styring da det er medlemmene i kirken som selv skal avgjøre hvordan de ønsker at kirken skal drives. Selv så er jeg medlem av statskirken til tross for at jeg føler at statskirken i mange saker er langt unna mitt personlige livssyn. Jeg er personlig kristen men føler at jeg hører mer hjemme i de frikirkelige miljøene i stedefor statskirken som har som mål å være mest mulig politisk korrekt. Jeg har allikevel ikke meldt meg ut av statskirken da jeg ikke har meldt meg inn i en annen menighet enda, men jeg vurderer det fortsatt.

En av de i statskirken som står lengst unna mitt syn har vært prest i Vålerenga kirke, Einar Gelius. Jeg har stor aksept for at det er delte meninger internt i et kirkesamfunn, men en prest bør være klar på sin rolle. Einar Gelius har gjennom mange år oppført seg som en klovn som er mer opptatt av sin egen person og mulighet til å komme i media enn å formidle bibelens budskap. Dette er min personlige mening og jeg har forståelse for at det er forskjellige synspunkter rundt Einar Gelius og hans stadige sprell for å få ansiktet sitt i avisen. Men det må tilenhver tid være arbeidsgiver som avgjør om de mener at Einar Gelius utfører jobben sin på den måten han er ansatt til å utføre den. Kirkens medlemmer har valgt en organisering der biskopen er prestens overordnede og det er dermed biskopen som ansetter og eventuelt sparker prester hvis de ikke utfører jobben sin på den måten arbeidsgiver ønsker. Etter at Einar Gelius kom med omstridt bok der han bruker sin sogneprestetittel for å gjøre en bok om sitt eget seksualliv kjent har hans overordede biskpoen valgt å starte en oppsigelsesprosess.

Dette får Arbeiderpartiets Arild Stokkan Grande til å kalle biskopen for en Mullah og han som politiker mener at biskopen her knebler Gelius. Han mener at han vet bedre enn kirken selv hvem som skal være ansatt i kirken. Dette er etter min mening en utidig politisk innblanding av en Stortingspolitiker som heller burde vært klar på at kirken selv avgjør hvem de ønsker å ha ansatt på lik linje med alle andre trossamfunn, bedrifter og offentlige institusjoner.

Goto Top