Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Norge er et spesielt land, til tross for at vi er et av verdens rikeste land så har vi en veistandard som er meget dårlig. Jeg har tidligere skrevet om de håpløse bilavgiftene, bompengeavgiftene, bensinavgiftene etc. som gjør at Norge har den nest eldste bilparken i Europa. Dette medfører at vi har mindre trafikksikre og miljøvennlige biler, noe som er et resultat av en ønsket politikk av de øvrige partiene gjennom mange år.

I Østfold så har vi betydelige utfordringer når det gjelder samferdsel, flere av byene våre kveles av dårlige og mangelfulle veisystemer og mangel på et godt nok kollektivtilbud. I min egen kommune Moss så har man arbeidet med samferdselsutfordringene siden slutten av 60-tallet. På 70-tallet så var trafikken flere steder i Moss såpass stor at kapasiteten på veinettet var større enn veinettet holdt. Dette er problemer som de fleste kjenner godt til og gjelder ikke bare vei, det gjelder jernbane også.

Spørsmålet jeg stiller meg er følgende: Hvorfor er ingenting gjort? Er det mangel på utredninger? Nei, vi har utredet samferdselsutfordringene og potensielle løsninger mange nok ganger. Det vi nå trenger er politikere som slutter å prate og i stedet begynner med handling. Siden 1960 har Arbeiderpartiet styrt Moss kommune i 42 av 50 år og fortsatt har de ikke fått satt spaden i jorden for jernbanetunnelen gjennom Moss og heller ikke gjort noe med trafikkproblemene. Siden 2005 har Arbeiderpartiet sittet med makten i Moss Bystyre, Østfold fylkesting og Storting/Regjering, men har de bevilget et eneste øre til å få gjort noe med problemene? Nei, de bare prater, utreder, lager komiteer, utvalg etc.

Fremskrittspartiet fremmet i sitt alternative forslag til nasjonal transportplan på Stortinget forslag om gjennomføring av bypakkene i Østfold(med full statlig finansiering selvfølgelig), vi fremmet også forslag om gjennomføring av dobbeltsporet på jernbanen gjennom Østfold. Dette er forslag som ble nedstemt av samtlige andre partiet og som viser handlingslammelsen til de andre partiene

Goto Top