Annonserer etter pasienter

Annonserer etter pasienter

Annonserer etter pasienter

I Norge har sykehuskøen vokst hvert eneste år under Stoltenberg og nå er det ca. 280 000 mennesker som står i kø. Dette er mennesker som må leve med smerter, være passive, motta sykepenger i stedet for å være friske, ute i jobb, betale skatt og ha et normalt liv. Grunnen til at vi har sykehuskøer og at de vokser er at systemet de andre partiene ønsker ikke tar i bruk den ledige kapasiteten. FRP ønsker som eneste parti en helt annen modell som går ut på at sykehusene i større grad enn i dag skal få betalt pr. operasjon de utfører noe som gjør at jo flere sykehusene opererer, jo større blir inntektene til sykehuset. Vi ønsker også at denne betalingen skal bli gitt til private sykehus fra det offentlige sånn at alle, uavhengig økonomi fritt skal kunne velge sykehus.

sykehus

Skal man i dag benytte et privat sykehus er man i all hovedsak avhengig av at det offentlige har avtale med det private sykehuset noe det i alt for liten grad har. En annen mulighet er selvfølgelig å kjøpe seg ut av sykehuskøen noe f.eks. Jonas Gahr Støre gjør for seg og sin familie, noe folk flest ikke har råd til. Nylig kunne vi lese om Elisabeth Angell som  la med smerter på sykehus i påvente av en operasjon i stedet for å bli operert på et privat sykehus som hadde ledig kapasitet. Dette er en håpløs politikk og det er på tide at vi likebehandler offentlige og private sykehus og at de offentlige bevilgningene følger pasienten til det sykehuset de faktisk velger. Hvis man innfører FrPs modell vil sykehuskøene falle betydelig da private sykehus ville få benyttet den ledige kapasiteten de har og folk ville blitt friske. Vi ville da fått opplevd flere eksempler som vi nylig så i Adresseavisen der sykehuset Innlandet nå har begynt å annonsere etter pasienter. Da kunne pasienter over hele landet som hadde behov for en operasjon ta den på sykehuset Innlandet, på det offentligets regning, noe som er fornuftig.

Jeg kan virkelig ikke forstå at de andre partiene mener det er bedre at 280 000 mennesker står i sykehuskø med smerter og er ute av stand til å jobbe og heller må motta sykepenger. For FrP er det et fett om man blir operert på et offentlig eller privat sykehus, så lenge folk blir friske og kan komme seg tilbake i jobb.

Goto Top