Anne Bramo blir ny varaordfører/gruppeleder

Anne Bramo blir ny varaordfører/gruppeleder

Til glede for noen og ergelse for andre så skal jeg slutte som varaordfører og gruppeleder i Moss Bystyre for Fremskrittspartiet. Nå som jeg er valgt inn på Stortinget synes jeg det er riktig å slippe til nye krefter i Moss som da kan konsentrere seg 120% om Moss. Moss FrP har hatt en bred prosess med å finne min etterfølger. Vi var heldige å ha flere dyktige kandidater som ønsket å bekle vervet som varaordfører i Norges 13 største by og gruppeleder for FrP. Bystyregruppet samlet seg etter grundige drøftinger om Anne Bramo.

Anne har vært i politikken i mange år nå og har spesielt utmerket seg innen pleie og omsorgsfeltet. Her har hun mye kunnskap og et brennende engasjement, noe som muligens skyldes at hun er utdannet sykepleier. Hun har også bred erfaring fra frivilligheten gjennom mange verv og posisjoner i alt fra styreleder i Østfold største fotballklubb, Sprint & Jeløy, leder i Idrettsrådet, tidligere landslagsspiller i Badmington og hun har også erfaring som selvstendig næringsdrivende og ansatt i offentlig/kommunal sektor for å nevne noe. Dette balasten gjør at jeg tror hun kommer til å gjøre en veldig god jobb for partiet, men ikke minst for byen vår.

Anne Bramo

Vi har også gjort andre endringer i gruppen vår der flere får rendyrket sine rollet. Håkon Røssum blir ny nestleder i helse og sosialutvalget og blir vår talsperson innen dette viktige feltet. Det er jeg iskker på at han kommer til å klare veldig godt, da Håkon er en av de politikerne i Moss som brenner sterkest for de svakeste i samfunnet og han er en virkelig ombudsperson som tar tak i enkeltsaker for folk flest samtidig som han våger å tenke utradisjonelt og nytenkende.

Arild Svensson fortsetter som nestleder i Miljø, teknikk og samferdselsutvalget der han har vært vår hovedtalsmann i flere år nå. Arild er kjent som en grundig politiker som aldri gjøre noe delvis, da han virkelig setter seg inn i sakene og aldri tar et nei for et nei. Hans grundighet er viktig for det sikrer at flere får ja på sine søknader noe som passer bra med visjonen til de borgerlige partiene i Moss om at vi skal være en ja-kommune som legger til rette for næringsutvikling og for at folks kal få bestemme mer over sin egen eiendom.

Niklas Eriksen er den yngste i vår bystyregruppe og har de senere årene gjort en god jobb i skole, oppvekst og kulturutvalget. Han har der kjempet for å styrke kultur og idrettstilbudet for barn/unge noe han også har klart. Moss kommune bruker betydelige midler på å sikre at alle barn får et godt kultur og idrettstilbud og han har også bidratt til at vi nå får bygget nye kunstgressbaner på Bellevue. Han har også vært klar i kampen mot mobbing og fått løftet dette høyt på den politiske dagsorden.

Moss FrPs grand old lady, Liv Leirstein fortsetter som nestleder i Bystyregruppen og går også inn i helse og sosialutvalget. Dette sørger for for at vi får en fin miks av erfarne og uerfarne og Liv sin ryggmargsrefleks for sunn fornuft er alltid viktig å ha. Hun er også den i Bystyregruppen som har sittet lengst i Moss Bystyre og har mye erfaring og forhistorie som er viktig å ha med i det videre arbeidet.

Jeg blir sittende som gruppeleder og varaordfører i noen uker til, men etter det blir jeg kun vanlig Bystyremedlem. Jeg ønsker det nye teamet vårt lykke til og jeg er sikker på at dette kommer til å bli bra med den kabalen bystyregruppen har valgt.

Goto Top