ABB kan slippe fengsel og heller få tvungen psykiatrisk behandling

ABB kan slippe fengsel og heller få tvungen psykiatrisk behandling

I dag kommer rapporten fra de sakskyndige som har vurdert om Anders Behring Breivig er strafferettslig tilregnelig. Vi kan risikere at rapporten konkluderer med at han ikke var strafferettslig tilregnelig og han vil dermed slippe dom og fengselsstraff for sine grusomme handlinger. Han vil da bli pålagt tvungen psykiatrisk behandling i stedet noe jeg tror de fleste vil se på som et hån med tanke på hans grusomme handlinger. Jeg kunne ønske at rettsystemet i Norge fulgte det som er praksis i andre land der alle blir dømt for de handlingene de har utført, så tar man en vurdering i ettertid om hva slags soning og behandling som er mest riktig i forhold til psyken til gjerningspersonen.

Uavhengig hva slags psykisk tilstand Brevik var i da han utførte sine grusomheter så er det klart at han utførte handlingene og i mitt hode skal han da selvfølgelig dømmes for dette. Vi har mange eksempler på folk som har begått grusomme handlinger, men som har sluppet unna fengselsstraff da Norge har et snillistisk straffesystem som jeg mener i for stor grad ivaretar den kriminelle og ikke ofrene.

Det er mange områder som beviser dette, bare tanken på at vi i Norge har strafferabatt som gjør at du ikke blir straffet for alle dine forbrytelser er kvalmende. Hvis vi f.eks. sier at drap skal straffes med 10 års fengsel(for mildt mener jeg) og du begår 5 drap burde man selvfølgelig bli dømt til 50 års fengsel og ikke fått strafferabatt som man får i dag.

Det siste, men like håpløse eksemplet er at man i Norge får strafferabatt hvis man innrømmer den kriminelle gjerningen man har begått. Man får altså strafferabatt for ikke å lyve. Systemet burde selvfølgelig vært motsatt, sånn at man fikk strengere straff hvis man lyver i avhør og ikke bidrar til at saken oppklares. Men vi kan nå risikere at Breivik ikke får benyttet seg av den håpløse kvantumsrabatten og strafferabatten da han kan slippe dom og fengselsstraff og heller få et opphold på Dikemark psykiatriske sykehus.

Goto Top