Stortingsrepresentant

Erlend Wiborg

FrP

Erlend Wiborg

Stortingsrepresentant, FrP


Er FrPs innvandrings- og integreringspolitiske talsperson for FrP på Stortinget. Jeg er en liberalist som ikke tror at politikere og byråkrater vet bedre hvordan ditt liv bør leves. Jeg ønsker derfor å flytte mer makt og innflytelse til enkelte sånn at man kan styre sitt eget liv så lenge det ikke begrenser andre sin frihet. Tidligere er jeg leder av Stortingets arbeids- og sosialkomite. Utenom politikk er jeg gift med Maria, pappa til to herlige småbarn og Liverpoolsupporter.

Hjertesaker

Frihet til å styre eget liv


Jeg tror ikke politikere vet best hvordan ditt liv bør styres. Alle mennesker har forskjellige drømmer og ønsker for sitt liv. Derfor synes jeg kardemommebyloven er en god lov. Folk bør få bestemme mest mulig over sitt eget liv så lenge det ikke går utover andre.

Sikkerhetsnett


Samfunnet bør ha et sikkerhetsnett som sørger for at du får hjelp hvis du blir syk eller av andre grunner ikke kan forsørge deg selv og din familie. En skal sikres gode og anstendige støtteordninger for de som trenger hjelp. Samtidig er det veldig viktig å få stoppet de som misbruker velferdsordningene da det ikke bare rammer skattebetalerne, men også de som virkelig har behov for hjelpen

Trygghet


Det at innbyggerne er trygge er en av statens absolutt viktigste jobber. Jeg vil derfor jobbe for et sterkt politi som har de verktøyene de trenger for at folk flest er trygge. Det betyr også at vi må ha strengere straffet for grov kriminalitet som vold, voldtekt og drap. Hovedfokuset må være på å hjelpe offeret, ikke gjerningspersonen

Innvandring og integrering


Norsk innvandringspolitikk må bli betydelig strengere. I dag er det i alt for stor grad velferdsmigranter som kommer, ikke de som har et reelt behov for beskyttelse. Vi ønsker derfor heller å hjelpe personer som reelt har behov for beskyttelse i deres nærområder. Ifølge SSB koster det over 20 millioner kroner i livsløpskostnader å hente en asylsøker til Norge. Vi kan hjelpe langt flere ved å støtte FN drevne flyktningleire i nærområdene

Kontakt meg direkte på mail eller sosiale medier