200 dager igjen til valget

200 dager igjen til valget

I dag er det 200 dager igjen til kommune og fylkestingsvalget. Dette er et valg jeg ser frem til og jeg har tro på at langt flere innbyggere vil få oppleve god FrP politikk etter valget. Det er allikevel viktig å ikke ta noen seier på forskudd selvom meningsmålingene nå om dagen er gode. Jeg husker godt meningsmålingene før Stortingsvalget 2009 som viste et klart borgerlig flertall, allikevel så sitter vi fortsatt med den rødgrønne regjeringen. Men skulle vi klare å få til et godt borgerlig flertall i mange kommuner så er ikke det nok, for de borgerlige kommunene må samtidig føre borgerlig politikk og ikke administere en sentrum/venstrepolitikk. Høyre blir viktig i denne sammenhengen da de i alt for mange kommuner og regjeringer har ført en sosialdemokratisk politikk og ikke turt å ta tak i de reelle problemstillingene jeg tror velgerne ønsker. Jeg tror velgerne er lei av å ikke se forskjell på Høyre og AP da de ønsker reelle endringer i politikken som føres. Jeg har her noen få, men viktige saker jeg mener bør være grunnlaget for en politisk plattform i borgerlig styrte kommuner etter valget:

Eiendomsskatt:

Eiendomsskatten er en usosial dobbeltbeskatning som er uakseptabel. I en borgerlig samarbeidsavtale må man være klare på at eiendomsskatten skal reduseres umiddelbart og at man skal ha en klar plan for hvordan denne skal fjernes i løpet av 4-5 år. Dette må gjelde både eiendomsskatt på privatboliger og for næringslivet. Dette vil medføre tøffe omstillinger og effektiviseringer flere steder, men dette er nødvendig av hensyn til innbyggerne. Det finnes ingen akseptabel grunn til å innføre eller øke eiendomsskatten

Valgfrihet/konkurranseutsetting:

Samtlige kommunale tjenester som kan drives bedre og/eller rimeligere av andre enn kommunen selv skal konkurranseutsettes. Det skal stilles strenge krav til kontroll og definerte kvalitetskrav på forhånd. For innbyggerne vil dette medføre bedre og mer mangfoldige tjenester uten at de må betale noe mer enn i dag da tjenestene skal finansieres av kommunene som i dag. Da de borgerlige styrte Moss kommune forrige gang konkurranseutsatte vi bla. Melløsparken sykehjem. Resultatet ble at både de ansatte, brukerne og de pårørende var langt mer fornøyd enn da kommunen selv drev sykehjemmet. Dette kom tydelig frem i bruker, pårørende og ansatt-undersøkelsene som ble foretatt før og etter konkurranseutsettingen. Kommunen sparte også ca. 8-10 mill årlig.

Våge å si nei:

En borgerlig styrt kommune må våge å ta tøffe prioriteringer og må derfor si nei til prosjekter som ikke er en del av kommunens viktigste oppgaver. I Moss har vi en samtidskunstfestival(Momentum/PunktØ) som årlig mottar ca. 16 millioner kroner skattepenger fra stat, fylke og kommune. Dette og lignende prosjekter må klare seg uten økonomisk støtte fra skattebetalerne. Dette er penger vi heller bør bruke til å fjerne eiendomsskatten og styrke kommunens kjerneoppgaver som skole, pleie og omsorg.

Styrke eiendomsretten:

Enhver borgerlig styrt kommune må respektere eiendomsretten og at folk selv skal få bestemme i størst mulig grad over sin egen eiendom. Det betyr at man i størst mulig grad skal si ja til alle søknader fra innbyggere og næringsliv. Det må bli en slutt på byråkratiet som i praksis hindrer folk å få bygge på sitt eget hus, etc. Dette innebærer også at kommunene må slutte å ekspropriere eiendom.

Det er langt flere oppgaver borgerlige styrte kommuner må ta tak i, men de ovenfor her mener jeg er grunnleggende områder som man må levere på. Mitt håp og utfordring er at Høyre støtter Fremskrittspartiet i disse sakene og ikke fører en sosialdemokratisk light politikk som gjør at innbyggerne ikke merker forskjell i hverdagen.

Goto Top