2-timer gratis parkering

2-timer gratis parkering

I forrige formannskapsmøte i Moss diskuterte vi parkeringspolitikken i kommunen. Dette på bakgrunn av at AP, SV og Rødt valgte å utvide innkrevingen fra kl. 1800 til kl. 2100 i desember 2010. De valgte å utvide innkrevingstiden til tross for at jeg advarte kraftig mot dette da det vil skape utfordringer for mye av handelsstanden i sentrum og for frivillige lag og foreninger som hadde møter på kveldstid. I tillegg så er den økonomiske gevinsten for kommunen relativt liten da vi får økte kostnader pga. økt bemanning og kveldstillegg til kommunens parkeringsvakter. Nå under to måneder etter har de valgt å snu og stemte nå for Fremskrittspartiets opprinnelige forslag om at innkrevingen skulle opphøre kl. 1800. Dette er gledelig og det er aldri for sent å snu selv om jeg lurer på hva som har skjedd med alle argumentene de brukte mot meg og Fremskrittspartiet for to måneder siden.

I samme sak fremmet jeg også forslag om å se på muligheten for å innføre 2-timer gratis parkering i Moss sentrum. Dette for å gi en hjelpende hånd til handelsstanden i sentrum som sliter meg ulike konkurransevilkår i forhold til kjøpesentrene utenfor sentrum. Tanken min bak dette forslaget er at vi innfører en manuell «klokke» som alle har i frontruten der de legger inn klokkeslettet de parkerte. Det blir da enkelt for parkeringsvaktene å kontrollere om noen står utover gratis parkeringstid. Disse «klokkene» burde vi la frivillige lag og foreninger lage og selge, noe som vil kunne være en fin ekstrainntekt for frivillig sektor. Noen har hevdet at dette forslaget kan medføre et inntektstap for kommunen på opp mot 8 millioner kroner årlig. Jeg tror ikke nettotallet er så høyt da et dødt sentrum med nedlagte butikker og færre arbeidsplasser gir et enda større tap for kommunen i manglende skatte og avgiftsinntekter. Dette forslaget fremmet jeg også 10. oktober 2009, men dessverre var støtten veldig laber fra de andre partiene da. Når jeg nå på nytt fremmet forslaget fikk jeg plutselig full støtte for at forslaget skulle utredes videre, dette er jeg veldig glad for, da det igjen ikke er noen skam å snu. Jeg håper nå inderlig at de andre partiene fortsatt vil støtte meg i dette forslaget da jeg tror det kan være et godt og viktig tiltak for å skape en levende by

Jeg har forresten presentert bloggen min på Bloggurat.

Goto Top