197 år siden Ivar Aasen ble født

197 år siden Ivar Aasen ble født

Det er i dag 5. august, 197 år siden nynorskens far, Ivar Aasen ble født i Ørsta. Ivar Aasen er kjent som både dikter og språkforsker. Mest kjent er han allikevel som opphavsmann eller oppfinner av nynorsken(landsmålet). Siden det er 197 år siden denne mannen som har påvirket den norske skolen såpass betydelig ble født er det på tide å vurdere om det er riktig å påtvinge elevene sidemål i skolen. Både Fremskrittspartiet og undertegnende er sterke motstandere av tvungen sidemål, derfor ønsker vi å gjøre sidemålet valgfritt.

Er det såpass viktig for fremtidige generasjoner å kunne bøye verb på begge målformer i Norge at det bør gå på bekostning av at elevene lærer ordentlig hovedmål(for de fleste bokmål), engelsk, matte osv? Det må da være viktigere at elevene blir flinke i de fagene man virkelig har behov for enn å påtvinge elevene et fag som ytterst få i Norge ser behovet og nytten av. Det er et paradoks når man i Norge får skoleresultater som er mildt sagt elendige og hver femte elev som går ut av skolen ikke kan lese og skrive ordentlig allikevel velger å påtvinge alle å lære seg sidemål.

Fremskrittspartiet har mange ganger fremmet forslag om å gjøre sidemålet valgfritt, men dessverre har forslaget blitt nedstemt alle gangene. I 2003 tok Fremskrittspartiet opp forslaget på Stortinget og hadde håp om å få det vedtatt, men dessverre så stemte samtlige andre partier imot forslaget til Fremskrittspartiet, også Høyre stemte imot forslaget. Men etter hva jeg forstår ønsker også Høyre å støtte Fremskrittspartiet og gjøre sidemålet valgfritt. Dette virker positivt med tanke på at tvungent sidemål dermed kan bli borte 200 år etter at Ivar Aasen ble født, da det er Stortingsvalg høsten 2013.

La oss bryte Ivar Aasens lenker og sørge for at elevene lærer seg det de har behov for, det er ikke å påtvinge ca 90% av befolkningen som benytter bokmål å måtte lære seg et kunstig og oppdiktet skriftspråk som nynorsk er.

Goto Top