10 eksempler på kampanjejournalistikk

10 eksempler på kampanjejournalistikk

Etter at de borgerlige partiene i Moss vedtok at vi ønsker å innføre parlamentarisme i Moss har det vært mye debatt i media og Moss Avis har bedrevet kampanjejournalistikk med god hjelp fra opposisjonen. Heldigvis er det ikke vi politikere som skal styre media og noen ganger er vi fornøyd med media og andre ganger er vi misfornøyde. Samtidig er det skuffende når media bevist velger å ikke fortelle hele sannheten, men sånn er det.

Jeg kan komme med noen eksempler på hvordan Moss Avis har bedrevet kampanjejournalistikk på en meget spesiell måte.

Eksempel nr 1:

Den borgerlige samarbeidsplattformen som er offentlig slår fast at vi ønsker oss et byråd bestående av tre personer. I plattformen slås det fast at Tage Pettersen fra Høyre skal bli byrådsleder og at FrP og Venstre skal få et byråd hver. Moss Avis begynte da å spekulere i hvem som skulle bli byråder og slo stort opp at byrådet i Moss kom til å bestå av Tage Pettersen(H), Erlend Wiborg(FrP og Sindre Mork(V). Dette var rene spekulasjoner fra Moss Avis sin side og de står selvfølgelig fritt til å spekulere. Dagen etterpå presterte Moss Avis å trykke en artikkel der likestilling og diskrimineringsombudet sier at det er ulovlig av de borgerlige å velge tre menn til byrådet da vi må ha kjønnsbalanse. Måten Moss Avis lagde oppslaget på dannet de et inntrykk av at vi var tatt med buksene nede og at vi fikk kjeft fra Likestillingsombudet.

Det er underlig å få kritikk av Likestillingsombudet på bakgrunn av at Moss Avis på fritt grunnlag har spekulert rundt en byrådskabal.

Eksempel nr 2:

Moss Avis har hevdet at dette kom veldig overaskende og at ingen var forberedt på dette. Dette har opposisjonen fått lov til å hevde uimotsagt i avisen uten at vi har fått slippe ordentlig til med følgende opplysninger. Forslag om parlamentarisme har blitt fremmet av undertegnende i Moss formannskap og/eller i Bystyret følgende år:

  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010

Enkelte av gangene har Fremskrittspartiet stått alene om dette standpunktet, men etterhvert har flere av de borgerlige partiene støttet dette og ved siste behandling før valget stemte alle de fire borgerlige partiene for å innføre parlamentarisme. Det er da underlig at det er en overraskelse at de samme partiene mener det samme etter valget i 2011 som vi mente før valget.

Eksempel nr 3:

Moss Avis og opposisjonen har klaget over at det ikke var noen debatt om dette i media under valgkampen. Det er riktig at det var lite debatt om dette i valgkampen i media men dette skyldes ikke de borgerlige partiene. Fremskrittspartiet var lovet oppslag om dette av Moss Avis, men i siste liten ombestemte Moss Avis seg og sa at de ikke ville skrive om det i valgkampen. Begrunnelsen til Moss Avis var at de ikke hadde noen tro på at dette ville bli gjennomført og at avisen mente at innbyggerne ikke ville forstå noe om hva parlamentarisme er. Det er underlig å få kritikk av media for ikke å ha hatt oppslag om dette når den samme avisen nektet oss oppslag.

Eksempel nr 4:

Moss Avis og opposisjonen har hevdet at vi ikke informerte velgerne om dette i valgkampen. Det er alltid vanskelig å informere velgerne om et synspunkt i valgkampen når media nekter å skrive om temaet. For å være sikker på at vi skulle få ut budskapet klart og tydelig valgte Moss FrP å lage et kort og tydelig valgprogram. I vårt valgprogram skrev i følgende: «Moss FrP ønsker innført ordning med parlamentarisk styresystem i kommunen slik at innbyggerne kan forholde seg direkte til politisk ansvarlige i byen. Dette vil også synliggjøre ansvaret for beslutningene.»

For å være sikker på at vi skulle få ut vårt budskap valgte vi å sende vårt partiprogram til samtlige husstander i Moss og undertegnende snakket også om parlamentarisme på Radio Prime i valgkampen.

Eksempel nr 5:

Dagens opposisjonen hevder at heller ikke de viste noe om planene om å innføre parlamentarisme. Dette er underlig, spesielt med tanke på mitt eksempel nr 2. I valgkampen skrev opposisjonen(daværende posisjon) leserbrev der de bla. advarte innbyggerne mot å stemme på FrP ved valget da vi ønsker å innføre parlamentarisme. Til tross for at dette leserbrevet stod på trykk i Moss Avis lar samme avis opposisjonen uimotsagt få hevde at de ikke viste noe. Når jeg prøver å få oppslag på dette konkrete faktum slipper hverken jeg eller andre til.

Eksempel nr 6:

Opposisjonen og Moss Avis har hatt mange oppslag om hvor utrolig dyrt dette kommer til å bli. Ja, parlamentarisme innebærer at noen politikere får mer frikjøp enn i dag. I utgangspunktet synes jeg det er riktig at den øverste ledelsen i en bedrift som omsetter for 1,9 milliarder kroner og har ca 2500 ansatte er frikjøpt sånn at de kan bedrive en ansvarlig ledelse. Vi har ikke bestemt oss eksakt hvor stort omfang vi ønsker å frikjøpe politikere, men den eksterne utredningen anbefaler at Bystyrets 39 representanter, alle utvalgs/komitemedlemmer og Byrådets tre medlemmer skal dele på ca. 7-9 årsverk totalt. Dette får AP, SV og Rødt kritisere fritt og nesten uimotsagt. Dette er en smule underlig all den tid AP sin forslag til alternativ modell innebærer 7,60 årsverk fordelt på færre personer. Dette faktum dropper Moss Avis å utfordre AP på og når vi prøver å utfordre de på dette spørsmålet velger Moss Avis i stor grad å droppe å skrive om det.

Eksempel nr 7:

Moss Avis og opposisjonen hevder at parlamentarisme er udemokratisk og en maktkonsentrasjon. Dette er selvfølgelig et helt legitimt standpunkt å ha, men det er allikevel like underlig. Mener Moss Avis at vårt kjære land er udemokratisk? Norge har som kjent vært styrt etter en parlamentarisk styringsmodell siden 1884 og flere byer som Oslo, Bergen og Tromsø har innført parlamentarisme i tillegg til mange fylkeskommuner med færre oppgaver og mindre budsjett enn Moss kommune. Parlamentarisme flytter makt fra byråkratiet og over til folkevalgte politikere, dette kan vanskelig være udemokratisk.

Eksempel nr 8:

Moss AP har vært ute og hevdet at de er prinsipielle motstandere av parlamentarisme. Det er da underlig at to av disse representantene selv stemte for et forslag om å innføre parlamentarisme i Østfold fylkesting for drøyt et år siden. Fylkeskommunen har som kjent et budsjett som ca. er like stort som Moss kommune, men fylkeskommunen har langt færre oppgaver og færre ansatte enn Moss kommune.

Eksempel nr 9:

Opposisjonen godt hjulpet av Moss Avis har hevdet at vi ikke ønsker å lytte til innbyggerne i denne saken. I dagens formannskapsmøte valgte de borgerlige partiene å sende utredningen ut på en bred høring der samtlige innbyggere, næringsliv, lag og foreningen skal kunne komme med sin mening. Dette gjør vi før den formelle politiske behandlingen starter da vi ønsker at innbyggerne skal få si sitt før Bystyret fatter sine endelige vedtak i juni 2012. Vårt forslag om at innbyggerne skulle få si sin mening før Bystyret endelig behandler saken stemte AP og SV imot. De så ingen grunn til at innbyggerne skulle få si sitt i denne saken da de allerede hadde gjort seg opp en mening om saken. SVs gruppeleder May Hansen gikk også så langt at hun hevdet at innbyggerne ikke hadde peiling på dette og at det derfor ikke var noe poeng i å gi de muligheten til å få komme med sin mening.

Eksempel nr 10:

Opposisjonen fikk mange forsider i Moss Avis på å hevde at vårt vedtak om å utrede parlamentarismesaken var lovstridig. Moss Avis hentet inn såkalte forskere som fikk fritt spillerom til å fortelle at vi ikke fulgte lovverket i måten vi gjorde det på. De sendte så inn en klage til fylkesmannen som er kontrollinstans for kommunene og etter en stund kom «dommen» fra fylkesmannen som slo fast at vi har gjort alt lovlig så langt i prosessen og avviste lovlighetsklagen.

 

Jeg kunne ha fortsatt med mange flere eksempler, men jeg mener at disse 10 eksemplene tydelig viser at Moss Avis i denne saken har bedrevet kampanjejournalistikk  og ikke opplysende og objektiv journalistikk. Som jeg innledet meg skal vi være glad for at vi har en fri presse som ikke er styrt av politikere, samtidig må jeg si at jeg kunne ønske at vi hadde en reell konkurrent til Moss Avis sånn at flere sider ved en sak kunne kommet frem. Når man har monopol i avismarkedet i Moss burde avisen vært spesielt opptatt av en objektiv dekning noe vi dessverre har sett lite av.

 

 

Goto Top