Økonomiske utfordringer i Moss

Økonomiske utfordringer i Moss

Det at Moss kommune har en meget anstrengt økonomisk situasjon har lenge vært kjent og jeg har kritisert styringsflertallet for å være passive. Kommunen har gjennom mange år brukt mer penger enn man har hatt, men kommunen har blitt reddet av ekstraordinære inntekter. I dagens formannskapsmøte fikk vi beskjed om at driften i Moss nå ser ut til å få et overforbruk på 20 millioner kroner. Heldigvis ligger også kommunen ann til å få noen ekstraordinære inntekter, men dette kan man ikke regne med. Tage Pettersen sa i formannskapet helt treffende at man ikke satse på å vinne i Lotto på slutten av hvert år for å få økonomien under kontroll.

Jeg har tidligere skrevet om det jeg kaller ansvarsfraskrivelsen hos de andre partiene som stemmer ned samtlig av Fremskrittspartiets forslag for å bedre økonomien uten å fremme egne forslag. De liker tydeligvis bedre å kritisere Fremskrittspartiet enn å gjøre noe med problemene de selv har skapt.

Ordføreren i Moss er heldigvis enig med Fremskrittspartiet i at situasjonen er dramatisk, men han velger å ikke gjøre noe med det. Det blir derfor litt spesielt når flere politikere fra AP, SV og Rødt i møter og i media hevder at situasjonen er under full kontroll og at det ikke er noe dramatisk i det hele tatt. Lederen i Moss LO gikk til et standard angrep på Fremskrittspartiet og undertegnende for noen dager siden, men dette angrepet synes jeg bærer preg av et ønske om å hjelpe sine partifeller i AP til å dekke over det økonomiske uføret Moss kommune er i. Jeg håper innerlig at innbyggerne i Moss sørger for et politisk skifte ved neste valg og at vi får politikere som tør og evner å ta tak i de økonomiske utfordringene kommunen har.

Goto Top