Øker matprisene – rammer folk med svak økonomi

Øker matprisene – rammer folk med svak økonomi

Statsbudsjettet nærmer seg og til tross for at det skal legges frem for Stortinget først får vi nå daglig lekkasjer fra statsbudsjettet. Regjeringen har reist landet rundt i valgkampen der de har kommet med lekkasjer om «gode ting» ting i statsbudsjettet. Nå som valget er over går de ut med det negative og de ønsker å få ut det mest negative før selve budsjettet legges frem. Dette gjør de så de kan få mer positiv oppmerksomhet når budsjettet faktisk legges frem da de negative tingene allerede er kjent. Dette er en vanlig taktikk som de fleste regjeringer benytter seg av. I dag tidlig kom en av de dårlige nyhetene som faktisk overasker meg. Regjeringen legger nå opp til å øke matmomsen med ytterligere et prosentpoeng. De økte også matmomsen i 2007. Umiddelbart kan det høres ut som om den nye og den forrige økningen av matmomsen ikke er så betydelig, men grove beregninger viser at den siste økningen betyr at husholdningene i Norge må ut med underkant av en milliard ekstra.

Hvem rammer så denne økte matmomsen?  Ifølge SIFO bruker en familie på fire rundt 80 000,- årlig på mat og den varslede økningen i matmomsen vil dermed utgjøre ca. 800 kr i ekstra årlige utgifter. Hvis man tar med den forrige økningen de rødgrønne gjennomførte betyr dette at de rødgrønne har økt matutgiftene til en vanlig barnefamilie med ca. 1600 kr årlig. De med vanlig eller god økonomi har ikke noe problemer med å betale dette. De som rammes av denne økningen er de med svak økonomi som fra før av har problemer med å få «endene til å møtes». Når vi samtidig ved at det samlede skatte og avgiftsnivået i Norge er meget høyt synes jeg det er underlig at de velger å komme med en usosial skatteøkning all den tid antall fattige i Norge øker under dagens regjering til tross for at de skulle fjerne den med et pennestrøk som denne videoen viser.

 

Goto Top