Øke bompengesatsen til 46 kr for hver passering?

Øke bompengesatsen til 46 kr for hver passering?

Sitter nå mens jeg skriver i fylkestinget og er klar for å debatere bompenger på E18. I dag betaler bilistene 20 kroner pr passering, men nå vil fylkestinget øke  prisene i årene fremover og vil at prisen skal være hele 46 kr fom år 2015.  Fremskrittspartiet sier som eneste parti nei til dette. Grunnen til at de andre partiene vil øke bompengesatsene er fordi man vil fullføre E18 utbyggingen, men dette vil alle partier. Men forskjellen er at FrP fremmer forslag på Stortinget om fullfinansiering av E18, men blir desverre nedstemt.

Litt spesielt er det at Senterpartiet i 2005 garanterte at E18 skulle stå ferdig innen 2009 og SP har sitter i Regjering siden den gang og har hatt samferdselsministeren siden 2005.

Heldigvis så har innbyggerne i indre Østfold våknet opp og etablert en partipolitisk uavhengig organisasjon som heter «Nei til bompenger»

Synes dere at man skal stå så hardt på nei til bompenger, eller bør man akseptere bompenger og godta statens utpressing?

OPPPDATERING:

Fylkestinget er nå ferdig og FrP stod desverre alene om å si nei til bompenger. Så nå vil satsene øke fom neste år og fom. 2015 vil satsen være hele 46 kroner. Dette ble vedtatt av AP, Høyre, SV, KrF, V og SP

Goto Top