Øke antall heltidspolitikere for å styrke demokratiet

Øke antall heltidspolitikere for å styrke demokratiet

I dag har Østfold fylkesting hatt møte, som avsluttes i morgen. Fylkestinget har blitt direkte overført her på bloggen min for første gang. Ifølge statistikken var det 60 unike brukere som fulgte debatten via min blogg mens det var 100 personer som fulgte debatten via fylkeskommunen sin offisielle nettside. Jeg kommer også til å vise live i morgen fra fylkestingets start kl. 1000. Jeg vil også etterhvert legge ut flere klipp fra dagens debatt, for det blir ofte sagt mye rart i fylkestinget.

Fremskrittspartiet la i dag frem sitt alternative budsjettforslag som vi lagde sammen med Høyre, Venstre og VPP(verdipolitisk parti). I budsjettet la vi også opp til en reduksjon av antall heltidspolitikere i Østfold. Østfold fylkesting består av 35 representanter og har hele 10,5 årsverk til fordeling. Posisjonen bestående av AP, SV, KrF og SP har valgt å ta nesten alt selv og opposisjonen får kun 2,6 årsverk. Østfold fylkesting har faktisk utvidet og nesten doblet antall politikerårsverk siden 2001 da fylkeskommunen også hadde ansvar for sykehusene. Færre oppgaver har altså gitt flere heltidspolitikere som bevilger seg selv alt for gode ordninger. Jeg har derfor skrevet en bloggpost om fylkespolitikere som lever på en egen planet tidligere.

Under debatten så forsvarte spesielt Arbeiderpartiet og SV de alt for gode ordningene for fylkespolitikere. Spesielt SV sin gruppeleder Aase Rennøysund brukte mye tid på å forsvare ordningene som har sikret henne en heltidsstilling til tross for at SV kun har 1 av 35 mandater i Østfold fylkesting. Argumentet hun brukte for å ha alle heltidspolitikerne er at det skaper demokrati, autoritet og legitimitet.

Hvordan hun kan påstå at flere heltidspolitikere skaper legitimitet synes jeg er underlig. Hvis vi skal skaffe fylkeskommunen legitimitet(som jeg vil legge ned) så burde man begynne å satse på kjerneoppgavene som er skole og samferdsel og slutte å legge hindringer og begrensninger  for folk som ønsker å bygge seg et hus, hytte eller butikk. Jeg tror uansett det er vanskelig å skape legitimitet rundt fylkeskommunen som et selvstendig forvaltningsnivå all den tid Norge kun har 4,8 mill innbyggere noe som tilsier at vi ikke har bruk for hele tre forvaltningsnivåer i Norge.

Hun mener også at flere heltidspolitikere skaper autoritet, noe jeg heller ikke forstår. Det er vel ikke et mål å lønne flest mulig heltidspolitikere for at folk skal se opp til politikere. Jeg ser det ikke som et mål i seg selv at politikere får alt for stor autoritet. Jeg ønsker at velgerne skal være kritiske til politikerne og dømme de hardt ved valg hvis politikere ikke har gjort som de lovet.

Hun mener også at det styrker demokratiet med alle heltidspolitikerne, min påstand er at demokratiet svekkes ved alle heltidspolitikerne. La oss heller styrke demokratiet ved at innbyggerne i langt større grad får bestemme over sine egne liv og eiendom uten at fylkespolitikere lager planer som begrenser folk flest sin frihet. Jeg er også tilhenger av at politikken skal være mest mulig åpen sånn at hver enkelt innbygger skal kunne sette seg inn i en sak og vurdere om en politiker har gjort jobben sin eller ikke. Hvis vi uten å ha parlamentarisme har alt for mange heltidspolitikere så skapes det fort en «lukket» krets bestående av heltidspolitikerne som hele tiden omgås saksbehandlere og andre byråkrater og dermed reduserer vi innsynet til de politiske beslutningene blant de av politikerne som ikke blir frikjøpt og ikke minst blant innbyggerne som får det enda vanskeligere å følge med på hva politikerne foretar seg.

Jeg ser heller ingen grunn til at Østfold fylkesting skal ha langt flere heltidspolitikere, meget gunstige pensjonsvilkår, videreutdanningstiltak på skattebetalernes regning og ikke minst en betydelig partistøtte i forhold til andre fylker som klarer seg med langt færre heltidspolitikere. Det er på tide at fylkespolitikere kommer seg ned på jorden og forstår at også fylkespolitikerne stammer fra apene.

Goto Top