Vin på sykehjem

Vin på sykehjem

Jeg har flere ganger skrevet om nedprioriteringen av de eldre nasjonalt og ikke minst i Moss der de har fjernet 34 sykehjemsplasser de siste årene til tross for at behovet har økt. I tillegg til å bygge langt flere sykehjemsplasser er det viktig at vi gjør noe med innholdet i sykehjemmet sånn at de eldre får en meningsfull hverdag. Målet må være at et sykehjem skal være minst mulig instutisjonspreget og størst mulig lagt opp sånn at de eldre føler at det er deres hjem. Derfor har Fremskrittspartiet i flere år arbeidet for å få innført en såkalte «Lotte modellen» i Norge, noe jeg har skrevet om her.

I Fredrikstad har Fremskrittspartiet fått til mye innen eldreomsorg de tre årene vi har styrt byen. Vi har fått til en betydelig økning av antall sykehjemsplasser, redusert bruken av dobbeltrom og ikke minst bedret innholdet i eldreomsorgen. På et av Fredrikstad sine sykehjem, Emil Mørchs Minne har Fremskrittspartiet delvis innført Lotte modellen, noe som har gitt de eldre et langt bedre tilbud og tilbakemeldingene er svært gode. Derfor ønsker nå Fredrikstad FrP å utvide denne modellen til flere av byens sykehjem. En av tingene de eldre og pleietrengende nå får er muligheten til å ta seg noen glass vin til maten og generelt styrer mer av sin hverdag. Det at eldre som bor på et sykehjem bør få lov til å ta seg noen glass vin hvis de selv ønsker det burde være en selvfølge. Derfor har Moss FrP flere ganger foreslått det samme i Moss, men så langt har vi ikke fått ordentlig gjennomslag enda. Heldigvis har man begynt med «pub-kvelder» på Orkerød sykehjem i Moss, noe som er meget positivt. Men tilbudet bør utvides til at de eldre skal kunne få ta seg noen glass vin når de selv ønsker det og ikke når politikerne ønsker det. Det er på tide at vi lar eldreomsorgen styres etter de eldres behov og ønsker og ikke etter hva politikerne mener de eldre bør ha.

Derfor bør vi åpne opp for fritt valg av sykehjem, både private og kommunale. Da kan de eldre og deres pårørende selv få velge hvilke sykehjem etter hvilke behov og ønsker de måtte ha. Det offentlige bør selvfølgelig betale dette uavhengig om de eldre velger et privat eller kommunalt sykehjem sånn at alle får reell valgfrihet.

Goto Top