Vi gjennomfører det vi lover

Vi gjennomfører det vi lover

Det er nå et år siden Fremskrittspartiet kom tilbake til makten i Moss i samarbeid med H, V og KrF. Det har vært et spennende og krevende år der vi har lykkes på flere områder, men også gjort våre tabber og feil. I Moss er vi også avhengig av å kompromisse hver eneste dag med H, V og KrF og det betyr at vi ikke alltid får gjennom alt vi ønsker og noen ganger må vi godta saker vi ikke liker. Heldigvis er FrP, H, V og KrF enige i hovedtrekkende og retningen og i Moss har vi etterhvert fått på plass gode rutiner for hvordan samarbeidet bør være.

Her er noe av det vi har fått til etter et år med FrP i makten i Moss:

 • Redusert eiendomsskatten for alle
 • Fjernet eiendomsskatt for enslige minstepensjonister(må søke)
 • Økt antall sykehjemsplasser ved å tilby sykehjemsplasser i Spania
 • Fritt brukervalg innen hjemmehjelpsbaserte tjenester, både syketjenester og praktisk bistand. Man skal kunne velge mellom private og kommunale leverandører og dette blir finansiert av kommunen og like egenandeler som i dag
 • Konkurranseutsatt det nye bo og omsorgssenteret der de som tilbyr best kvalitet og innhold for de eldre skal få drifte bo og omsorgssenteret
 • Konkurranseutsatt jordmortjenesten der de som kan yte en best mulig tjeneste skal få drifte tjenesten uavhengig om de er private eller kommunale og dette skal finansieres av kommunen sånn at det ikke er lommeboksen som skal avgjøre
 • Tidenes satsing på IKT i skolen sånn at elevene er best mulig rustet til det moderne samfunnet
 • Styrket etter/videreutdanningen av lærerne og har fokuset på kvaliteten i skolen
 • Har innført nulltolleranse mot mobbing og sterkt fokus på dette
 • Styrket helsesøstertjenesten med en ny stilling
 • Regulert betydelig antall boligtomter, faktisk flere enn Oslo kommune siden forrige valg
 • Innført en JA-holdning i alle byggesaker og søknader til kommunen. Innbyggere blir møtt med en positiv og effektiv holdning når de f.eks. skal bygge på huset eller garasjen sin
 • Tilrettelagt for flere næringsområder som vil generere nye arbeidsplasser i Moss
 • Begynt arbeidet med en ny gjestebåthavn i Moss sentrum
 • Begynt oppryddingen i kommuneøkonomien og prognoser som viste at kommunen lå an til underskudd da vi tok over er snudd til overskudd
 • Tidenes satsing på kultur og idrett for barn og unge gjennom tilskudd og bygging av kunstgressbaner etc.
 • Halvert mottak av innvandrere og styrket integreringen av de som allerede er i Moss

Dette er bare noe av det vi har fått til på et år. Media velger dessverre ofte å droppe å skrive om alt det positive som skjer, men vi skal fortsette å gjøre det vi kan for å få en enda bedre kommune å bo i. Det er bare å komme med dine synspunkter på hva vi bør fokusere på fremover og hva du mener vi burde ha gjort annerledes i vårt første år med makten i Moss.

 

Goto Top