Vi fikk stoppet nok et asylmottak

Vi fikk stoppet nok et asylmottak

Vi fikk stoppet nok et asylmottak

Under den rødgrønne regjeringen begynte arbeidet med å starte opp igjen Nordbybråten asylmottak i Våler. Fremskrittspartiet har vært imot disse planene hele tiden da vi mener at Østfold og spesielt Våler har hatt en altfor stor belastning med asylmottak og mottak av flyktninger gjennom mange år. Denne altfor store tilstrømningen av asylsøkere og flyktninger gjør at det blir vanskelig å få integrert de som allerede er her og det medfører en betydelig belastning for lokalsamfunnet.

Spesielt i en liten kommune som Våler hadde en gjenåpning av Nordbybråten medført betydelig ekstrakostnader. Hvis man ser isolert på Nordbybråten ville det medført en ekstrakostnad på minst 2 millioner kroner som måtte bli tatt fra øvrig velferdstilbud i Våler kommune. Vi er derfor meget fornøyd med at Fremskrittspartiet i regjering har fått satt en stopper for det rødgrønne ønsket om en gjenåpning av det statlige Nordbybråten asylmottak. Det er nå satt en stopper for statlig asylmottak på Nordbybråten for all fremtid, dette har FrP jobbet for siden 1989 og nå har vi endelig vunnet kampen til det beste for Våler sine innbyggere.

(Opprinnelig leserbrev fra undertegnende og Våler FrPs Ordførerkandidat, Arnfinn Linge)

Goto Top