Venstresidens dobbeltmoral

Venstresidens dobbeltmoral

Det at det ofte er forskjell mellom liv og lære i politikken har vi mange eksempler på. Selv om mange politikere har glemt at de også stammer fra apene så er det viktig å huske at politikere fortsatt er folk flest som av og til kjører for fort eller bryter lovverket. Dette anser jeg som uproblematisk så lenge vi sikrer like straffer for overtredelser av regelverket. Til tross for at jeg tror det er relativt likhet for loven i Norge så må vi kunne forvente at politikere i størst mulig grad følger det de sier. Jeg synes f.eks. det er underlig hvis en KrF politiker som ivrer for kortere skjenketider er på ulovlig narcespill på et utested. Vi har flere eksempler på politikere som bedriver dobbeltmoral, bla. så er det kjent at Jens Stoltenberg selv gikk på privatskole til tross for at hans far kjempet imot privatskoler.

Akhtar Chaudry(SV)

Det siste, men håpløse eksemplet kommer fra visepresident på Stortinget, Akhtar Chaudhry(SV) som gjennom hele sitt politiske liv i Norge har arbeidet imot fritt skolevalg i Oslo og på landsbasis. Han har ment t det er bedre at politikerne tar dette valget da foreldrene og eleven selv ikke er ansvarlig nok til å velge selv. Han har faktisk satt valgfriheten og troen til den enkelte så lavt at han har ment at hvilke postnummer du tilhører bør telle mer enn dine egne ønsker som forelder og elev. Heldigvis har Akhtar Chaudry og venstresiden tapt denne kampen flere steder i Norge, bla. i Oslo og Akershus. Chaudhry er aktiv i lokalpolitikken i Oslo og har stadig tatt opp kampen mot fritt skolevalg som FrP og Høyre har fått gjennomført. Det er derfor overraskende at politisk.no i dag kan melde at Akhtar Chaudhry velger å busse sine egne barn til noen andre skoler på vestkanten da han ikke ønsker at hans barn skal gå på en skole med 95% innvandrere. Jeg har forståelse for at han velger dette da jeg heller aldri ville latt barna mine gått på en skole med 95% innvandrere, men han ønsker altså å frata andre foreldrene denne muligheten som han selv benytter seg av. Dette bli dobbeltmoral av Chaudhry og når han faktisk presterer å si følgende blir jeg stum: «Alle foreldre må ta sine valg ut fra sine behov» Dette utsagnet er jeg enig i, men politikker han fører innebærer det motsatte all den tid SV og venstresiden vil fjerne foreldrenes mulighet til selv å velge.

Goto Top