Valgløftene innfris i Moss

Valgløftene innfris i Moss

Det er nå ca. seks måneder siden Fremskrittspartiet kom til makten igjen i Moss og det er på tide å gjøre opp status i forhold til våre valgløfter. Det er selvfølgelig begrenset hva man får gjort på seks måneder da vi overtok en kommune med en meget dårlig kommuneøkonomi og landets nest høyeste eiendomsskatt. Fremskrittspartiet styrer heller ikke alene noe som gjør at vi ikke får gjennom all vår politikk, men sammen med våre venner i Høyre, Venstre og KrF har jeg ramset opp noe av det vi har fått til så langt:

KULTUR/IDRETT

 • En betydelig reduksjon av kultursubsidier for voksne da voksne får betale for sin egen kultur/idrett
 • Tidenes satsing på kultur og idrett for barn og unge gjennom at vi har frigjort midler gjennom kuttene for voksne
 • Vedtatt bygging av to nye kunstgressbaner

Faksimile fra www.moss-avis.no

SKOLE/BARNEHAGE

 • Bygging av 120 nye elevplasser på Steinerskolen noe som skaper økt valgfrihet for foreldre/elever
 • Øker antall datamaskiner i skolen sånn at Moss ikke lenger skal ha en av landets dårligste PC-dekninger av landets kommuner
 • Klart fokus mot mobbing ved at ved mobbere må bytte skole ved alvorlige og gjentatte tilfeller
 • Vedtatt to nye barnehager som begge skal være drevet av private sånn at foreldrene får økt mangfold å velge blant
 • Innføring av lokal kontantsstøtte for 2 åringer fom. 1 august 2012 når Regjeringen fjerner den statlige.

Faksimile fra www.moss-avis.no

PLEIE/OMSORG

 • Nytt bo/omsorgssenter med tilnærmet sykehjemsstandard åpner neste år og er vedtatt konkurranseutsatt sånn at de som er best får drive det
 • Fritt brukervalg for mottakere av hjemmehjelpstjenester, detaljene avgjøres til sommeren men brukerne skal få velge mellom kommunale eller flere private tilbydere
 • Lottemodellen innføres på et sykehjem sånn at sykehjemmet blir et hjem og ikke en institusjon

SAMFERDSEL

 • Økt veivedlikeholdet
 • Innbyggerne skal få avgjøre spørsmålet om en evt. bompengering gjennom en folkeavstemning

Faksimile www.moss-avis.no

ØKONOMI

 • Bedret kommuneøkonomien og sikret et overskudd på 21,5 millioner kroner gjennom stram økonomistyring fra dag en
 • Fjernet eiendomsskatten for alle som tjener under ca. 170 000 årlig noe som gjør at en minstepensjonist nå slipper å betale denne usosiale skatten
 • Redusert eiendomsskatten for alle innbyggere med 23 millioner kroner i 2012

Det gjenstår selvfølgelig mye, men vi er på god vei for å oppfylle våre valgløfter. Det er bare å bruke kommentarfeltet til å komme med dine synspunkter på hva vi har fått til så langt. Kom gjerne med innspill til hvilke andre ting du mener vi bør gjøre og prioritere/nedprioritere.

 

Goto Top