Valgløfte – check

Valgløfte – check

I dag har regjeringen lagt frem sitt endrede statsbudsjett. Vi har kun hatt noen få uker på oss til å gjøre endringer i budsjettet fra Stoltenberg & co, men har etter min mening fått gjort betydelige endringer i tråd med våre valgløfter. Nå skal budsjettet forhandles og behandles i Stortinget så det vil bli justeringer. Jeg er allikevel utrolig glad for at vi allerede har fått satt vårt stempel på budsjettet, blant annet ved å ha fått gjennomslag for bla. følgende:

Skatt/avgift:

 • Fjerne dødsskatten/arveavgiften
 • Fjerne og redusere bompenger
 • Gjør det mer lønnsomt å jobbe ved å redusere inntektsbeskatning
 • Reduserer formueskatten
 • Styrker BSU ordningen for unge

Helse/omsorg:

 • Øker bevilgninger til helsesektoren
 • Reduserer helsekøene ved å øke kjøp av ledige plasser hos private sykehus
 • Økt stykkprisandelen/penger følger pasienten
 • Gjeninfører stønad til hjelpemidler for funksjonshemmede
 • Sørger for at eldre som vil ha enerom på sykehjem i større grad skal få det, de som ikke får det skal ikke betale full pris

Justis/innvandring:

 • Bruke ytterligere 150 millioner kroner på å tvangsutsende illegale asylsøkere som oppholder seg her ulovlig
 • Styrke politiet med ytterligere 100 millioner kroner
 • Reduserer antall nye innvandrere

Samferdsel:

  • Fjerner planlagt bompengeinnkreving på en planlagt bompengevei
  • 100 km nytt veidekke på veinettet
  • Betydelig økning til fylkesveier, for Østfold utgjør dette ca 100 millioner ekstra
  • Øker vedlikeholdet av jernbanen

 

Dette er kun noen få punkter av hva H/FrP regjeringen i dag har lagt frem. Budsjettforslaget inneholder langt mer, men viser at vi er på god vei til å gjennomføre det vi lovet, en styrking av eldreomsorgen, investere mer i samferdsel, en strengere innvandringspolitikk, mer og bedre politi osv.

Goto Top