Valgkampkonferanse på Solstrand

Valgkampkonferanse på Solstrand

Denne helgen er jeg på valgkampkonferanse på Solstrand hotell i Os kommune. Os er som kjent en veldig vakker kommune som har vært styrt av Terje Søviknes og FrP siden 1999. Vi har gått frem ved samtlige valg og ved forrige lokalvalg i 2007 fikk FrP hele 44,8%. Dette viser tydelig at innbyggerne er fornøyd med FrPs politikk i praksis. Denne trender ser vi på landsbasis også, da FrP Ordførere er det som i gjenvelges i langt større grad enn Ordførere fra de andre partiene.

Det er alltid hyggelig å møte partikollegaer fra hele landet og når det faglige innholdet også er godt har dette vært en vellykket konferanse. Da Siv Jensen er i USA ble konferansen åpnet av 1. nestleder Per Sandberg som holdt en meget god og inspirerende tale som du kan se her.

Vi fikk også et meget lærerikt og spennende foredrag av tidligere AP statsråd Bjarne Håkon Hanssen om media. Det at han takket ja til å holde et foredrag for Fremskrittspartiet skapte mye bråk internt i AP da de mente partiet fortsatt eier han selv om han ikke er politiker lenger. Foredraget handlet ikke om politikk, men om hvordan det er å stå i stormen når media jager i flokk. Han la stor vekt på at politikere også må ta vare på seg selv når det stormer rundt en og viktigheten av at vi tar vare på hverandre. Det å stå midt i en mediastorm kan være veldig tøft for den som står midt oppe i det, og ikke minst for familien til politikeren. Han kom med 10 bud til deg som står midt i stormen.

Han kom også med 10 bud til deg som står nær en det stormer rundt.

Vi har hatt flere andre foredrag som har vært gode, det har vært alt fra kurs i sosiale medier, organisasjon, konflikthåndtering osv. Carl I. Hagen var også hos oss og holdt et foredrag om FpS(Fremskrittspartiets seniororganisasjon) som han er leder av. Budskapet hans om seniorpolitikk var meget godt og jeg tror det er viktig for Fremskrittspartiet å kommunisere dette viktige budskapet ut til alle landets seniorer. Noen av budskapene hans var

  • Fjern aldersgrenser som nekter flere eldre å jobbe hvis de ønsker det
  • Eldreomsorgen skal styres av behovet, ikke kommuneøkonomien. Vi må få et system der pengene kommer når behovet er der. Dette på lik linje med barnetrygd etc. Så fort du får barn kommer barnetrygden automatisk
  • Fjern avkortningen av pensjonen for gifte pensjonister

Goto Top