Valgbløff eller tenke kreativt og nytt

Valgbløff eller tenke kreativt og nytt

I valgkampen prøver alle partier(inkludert mitt eget) å få frem mest mulig positivt av sin egen politikk og kampen handler i stor grad om å få eierskapet til forskjellige saker. Jeg tror heldigvis at velgerne ikke bare bryr seg om hva politikerne sier i en valgkamp, men også hva de faktisk har gjort de siste fire årene.

SVs tidligere Stortingsrepresentant, nå Ordførerkandidat i Moss, May Hansen hadde i sommer et oppslag i Moss Avis der hun lovte gratis buss i Moss. Jeg ble spurt av journalisten hva jeg synes om dette og jeg svarte at dette var et urealistisk forslag som ikke er økonomisk gjennomførbart. Jeg var også klar på at Fremskrittspartier heller ville prioritere flere busser, hyppigere avganger etc. I tillegg til dette la jeg også til at det virker som om dette utspillet fra SV bærer preg av at det er valgkamp og jeg anså dette forslaget som rå valgflesk. SV har styringen over kollektivtransporten i Østfold sammen med AP, KrF og SP. Den flertallskoalisjonen har økt prisene på buss flere ganger de siste 4 årene og SV har stemt for disse prisøkningene, Fremskrittspartiet har vært eneste parti som har vært imot dette.

Siden SV nå en måned før valget går ut og lover gratis buss, samtidig som de har økt bussprisene betydelig de siste årene synes jeg det var på sin plass å kalle dette valgflesk. I dag svarer May Hansen(SV) meg og min påstand om at hennes utspill er en valgbløff med følgende sitat: «Jeg vil si at det er å tenke kreativt og nytt»

Jeg vil kalle dette et valgbløff fra SV og sitatet hennes om at dette bare er å tenke kreativt og nytt får stå for hennes regning. Hva synes du om at det at politikere bryter valgløftene og bare kaller det nytenkning som SV?

Goto Top