Utakknemmelige og frekke

Utakknemmelige og frekke

Nok en gang skaper de Etiopiske asylsøkerne overskrifter og debatt. I natt har de valgt å sove i et telt utenfor Oslo Domkirke, en kirke de tidligere forskanset seg i uten at de ble pågrepet av politiet. Grunnen til at de ikke ble pågrepet var at vi i Norge har en håpløs praksis om at politiet ikke pågriper illegale asylsøkere i kirker og dermed blir kirken en fristed der norsk lov ikke gjelder. Dette har jeg skrevet om tidligere da jeg mener det er uholdbart at norsk lov ikke gjelder i hele Norge da jeg mener politiet må ha full rett til å pågripe kriminelle personer uavhengig av hvor i landet de befinner seg. Forrige gang de ulovlige Etioperne forskanset seg i Oslo Domkirke gikk det så langt at man var bekymret for helsesituasjonen til barna og enkelte gravide damer, men dette så ikke de illegale asylsøkerne ut til å bry seg så mye om i starten.

Det er selvfølgelig lovlig å søke asyl hvis man mener man har krav på det etter de reglene vi enhver tid har, men det burde være en selvfølge at man forlater landet med en gang hvis man får avslag. Norge har en relativt grundig prosess og de som får avslag får det da norske myndigheter mener de ikke er forfulgt og dermed har et beskyttelsesbehov. Disse Etiopierne har fått vurdert sine søknader flere ganger og har fått avslag alle gangene og venter nå på utransportering. Det tar riktignok noe tid å få de ut av landet men pga. norske politikeres naivitet får de allikevel gå fritt rundt på gaten selv om de oppholder seg ulovlig i Norge. Norske myndigheter har tilbudt de å få bo gratis på et mottak der de også ville fått gratis mat, helsetjenester, klær etc. Dette tilbudet demonstrerer nå disse Etiopierne imot da de er misfornøyd med at mottaket de har blitt tilbudt ligger utenfor Oslo og de krever å få bo i Oslo. Dette må være toppen av frekkhet mot et land som har brukt masse ressurser på disse menneskene som har fått avslag på sin søknad og som oppholder seg ulovlig i Norge. De burde heller være takknemlig for at landets naive politikere lar de få gå fritt rundt på gaten og faktisk tilbyr de gratis sted å bo, mat, klær etc. Disse illegale asylsøkerne har tidligere okkupert de asylmottakene de selv ønsker å være på, noe som har medført større politiaksjoner. Jeg synes det er skremmende at vi fortsatt ikke har sørget for å få lukkede asylmottak sånn at illegale asylsøkere med avslag på sin søknad ikke får gå fritt rundt og dermed få muligheten til å unndra seg utkastelse. Lukkede asylmottak vil også gjøre det enklere og raskere å få kastet ut de som ikke har behov for beskyttelse i Norge.

Goto Top