Ut AV landet, ikke ut PÅ landet

Ut AV landet, ikke ut PÅ landet

I går kveld så vi nok et eksempel på at Jens Stoltenberg skulle retorisk prøvde å være tøff mot kriminelle asylsøkere men at handlingen fortsatt er basert på snillisme og naivitet. Stoltenberg lanserte et nytt forslag som gikk ut på at kriminelle asylsøkere som begår mindre kriminelle handlinger som mindre narkotikasalg som ikke medfører arrestasjon heller skulle bli sendt ut til distriktene. De hevder at målet er å spre de kriminelle asylsøkerne og at det vil bedre situasjonen. For det første er jeg glad for at Regjeringen nå gir Fremskrittspartiet støtte i det vi har hevdet i mange år om at åpne asylmottak der asylantene fritt kan dra fra medfører en risiko for vårt samfunn. Hadde Regjeringen fulgt Fremskrittspartiet sitt forslag om lukkede asylmottak og raskere behandlingstid av søknadene ville vi sluppet dette problemet og ikke minst problemet med at vi i Norge har flere ti-tusener med asylsøkere som har rømt fra asylmottakene etter avslag på sin søknad som nå bor og jobber illegalt i det norske samfunnet.

Utfordringen med Regjeringen sitt forslag er at det å spre kriminelle asylsøkere rundt omkring i landet bare vil medføre å flytte kriminaliteten. Regjeringen legger opp til å effektiv etablere et nettverk av kriminelle asylsøkere over hele vårt land og dermed bidra til et effektiv distribusjonsnett av narkotikaselgere. For min egen del så ønsker jeg ingen kriminelle asylsøkere til Moss og Østfold noe jeg heller ikke tror innbyggerne her ønsker. Det innbyggerne ønsker er en Regjering som er klar og tydelig på at kriminelle asylsøkere skal sendes et sted og det er UT AV LANDET.

Goto Top