Ukritisk innvandring

Ukritisk innvandring

Moss kommune har nå fått en henvendelse fra IMDI om å ta imot flere flyktninger i 2011. De ønsker at kommunen skal ta imot 45 flyktninger, noe som kommer i tillegg til de desentraliserte asylmottakene og den betydelige øvrige innvandringen til Moss. Ifølge tabellen til SSB så er Moss på 7 plass blant når det gjelder flest ikke vestlige innvandrere i forhold til resten av befolkningen.

Spørsmålet blir da om det er riktig av Moss kommune å fortsette å ta imot så mange, eller om det er på tide å begrense innvandringen betydelig, sånn at vi får integrert de som allerede bor her. Som lokalpolitiker i Moss får jeg flere henvendelser fra lærere som forteller meg om elever som er født i Norge, men som allikevel ikke kan et eneste ord på norsk når de begynner på skolen. Dette er alvorlig og det er på tide at vi får en ordentlig integrering i Moss. For å få til en god integrering tror jeg det er viktig at vi slutter å sy puter under armene på innvandrerne. Vi bør være klare på at de skal ha rettigheter og plikter på lik linje med andre mennesker i Norge.

I Moss har vi dessverre enkelte innvandrergrupper som har en yrkesdeltagelse helt nede i 30% av personer i yrkesfør alder, dette er uakseptabelt. For å få seg en jobb så må man selvfølgelig lære seg norsk, men man må også være aktiv selv for å skaffe seg en jobb. Det er derfor viktig at vi slutter å sy puter under armene på innvandrere sånn at det skal lønne seg å jobbe i stedet for å være en passiv mottaker av sosialhjelp og andre offentlige støtteordninger.

Moss har også et utfordring med en meget anstrengt kommuneøkonomi og det er derfor galt å ukritisk ta imot flere innvandrere med dagens kommuneøkonomi. For å få en god integrasjon må vi sikre oss at vi unngår alt for mange innvandrere bosatt i samme område. Vi ser flere eksempler i bla. flere bydeler i Oslo at etnisk norske er en minoritet, noe som er meget uheldig og skadelig for integreringen.

Moss Fremskrittsparti har flere ganger bedt om å få en helhetlig integreringsplan som tar for seg hvordan vi kan bedre integreringen i Moss, dessverre har vi ikke fått støtte for dette. Vi har heller ikke fått alle økonomiske tall på bordet da de andre partiene i Moss Bystyre ønsker å hemmeligholde tallene som viser den økonomiske siden ved den massive innvandringen til Moss.

En siste utfordring er at vi ikke får returnert innvandrere som ikke skal være her. Jeg er en tilhenger av å hjelpe mennesker som har et akutt behov for beskyttelse. Men så fort det er fred i hjemlandet deres bør de reise tilbake for å bidra til å bygge opp landet sitt igjen. Dette skjer dessverre i alt for liten grad og når vi også vet at vi har et meget stort antall asylsøkere med avslag på sin søknad som fortsatt bor i landet er det på tide å ta et ordentlig oppgjør med en snillistisk innvandringspolitikk og en mangelfull integreringspolitikk både lokalt og nasjonalt.

Goto Top