Udemokratisk demokrati

Udemokratisk demokrati

Valgresultatet i Riksdagsvalget i Sverige begynner å bli klart. Det ser heldigvis ut som om den borgerlige alliansen vinner valget og fortsetter i regjering. Arbeiderpartiets søsterparti Sosialdemokratene ser ut til å gjøre tidenes dårligste valg på 100 år. Det var derfor komisk å høre Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen når hun skulle kommentere valgresultatet. Hun mente at grunnen til at Sosialdemokratene går på et betydelig valgnederlag skyldes at Svenskene enda ikke har fått opplevd borgerlig politikk. Jeg tror nok grunnen heller er at Svenskene faktisk har opplevd borgerlig politikk siden de har styrt landet de siste 4 årene og tydelig er de fornøyd med resultatene.

Det som skaper flest overskrifter er at Sverigedemokratene gjør et brakvalg og kommer inn i riksdagen med 20 mandater. Jeg kjenner ikke politikken til Sverigedemokratene godt nok til å kommentere den, men måten Sverigedemokratene har blitt behandlet på er under enhver kritikk. Partiet har blitt:

  • Nektet å kjøpe reklameplass for flere av deres kampanjer
  • Flere av deres reklamekampanjer har blitt sensurert
  • Partiet har blitt nektet deltagelse i flere debatter på TV
  • Deres valgkamparrangementer har blitt avlyst pga. manglende beskyttelse av politiet
  • Partilederen har ikke fått god nok beskyttelse, noe som har medført at han ikke har kunnet drive valgkamp på lik linje med de andre partilederne
  • Listekandidater har blitt ekskludert fra sin fagforening pga. at de stiller til valg for Sverigedemokratene

Listen kunne vært betydelig lenger, men eksemplene jeg kommer med her er skremmende. Spesielt med tanke på at partiet er et lovlig parti som ikke bryter loven. Deres synspunkter er fullt lovlige og i et demokratisk samfunn burde de selvfølgelig fått muligheten til å komme med sine synspunkter så lenge de er lovlige, så burde det vært opp til velgerne å selv avgjøre hva de synes om synspunktene deres.

Jeg tror at noe av grunnen til at Sverigedemokratene til tross for den udemokratiske motstanden de har møtt har klart å gjøre et såpass godt valg skyldes den «gratisreklamen» de har fått takket være en udemokratisk og meget kritikkverdige oppførselen som media og de andre partiene har vist i løpet av valgkampen. Det hele toppet seg nå under valgnatten når lederen for SV sitt søsterparti, Venstrepartiet nektet å sitte i samme sminkerom som lederen av Sverigedemokratene.

Hvis vi er uenige og mener synspunktene til en person eller et parti er forkastlige så bør man argumentere verbalt mot de synspunktene. I et demokrati har jeg tro på innbyggernes evne til å velge de partiene de liker, men for å få til det må man få alle synspunkter og debatter frem i lyset, ikke ved å benytte seg av udemokratiske metoder.

Oppdatering: Selv etter valget vil folk demonstere mot partiet i stedefor å føre en saklig debatt der man slår ned deres synspunkter.

Goto Top