Uansvarlige politikere

Uansvarlige politikere

I Moss har man de siste 8-10 årene diskutert om man skal bygge en ny Melløs arena eller om man skal ruste opp dagens Melløs stadion. Debatten har vart lenge, meningene er mange og mye har skjedd i løpet av debatten. I dag eier kommunen Melløs stadion, og undertegnende er klar på at det ikke er en kommunal oppgave å drive en fotballstadion. Det er mye bedre at brukerne av stadionen kan eie og drifte stadionen, de ville gjort det bedre enn politikere og byråkrater. FrP har flere ganger tidligere foreslått at Melløs stadion skal selges til brukerne av stadionen for kr. 1, noe også klubbene selv ønsket. Hadde vi fått vedtatt dette hadde kommunen sluppet de utgiftene man nå ser ut til å pådra seg. Da dette ikke skjedde så er kommunen i en vanskelig situasjon med tanke på stadige rigide krav fra Norges fotballforbund om alt fra undervarme, dopingrom, VIP arealer, lyskastere osv osv. Å ruste opp dagens Melløs stadion er kostnadsberegnet til underkant av 50 millioner kroner.

Næringslivet kom derfor på banen med flere konkrete forslag som ble diskutert med kommunen og politikerne, det siste og beste forslaget fra næringslivet gikk kort sagt ut på følgende:

  • Næringslivet og MFK bygger nye Melløs arena i felleskap
  • Stadionen skal eies av et eget stadionselskap som eies av næringsliv og MFK
  • Kommunen skal ikke ha noen forpliktelser og må heller ikke stille økonomisk garanti
  • Kommunen blir leietager av stadionen sånn at breddeidretten får tilgang til stadionen, for dette må kommunen betale 2-3 mill årlig i 10 år, altså totalt 20-30 mill

Desverre så gikk det prestisje i saken hos mange politikere, for man trodde en periode at det ville bli noe rimeligere å ruste opp den gamle stadionen enn å gå inn på tilbudet til næringslivet. Men nå som alle fakta og tall til slutt kom på bordet så velger Bystyreflertallet å bruke nesten 50 milli0ner på å ruste opp gamle Melløs stadion i stedefor å bli leietager på en flunkende ny stadion og dermed slippe fremtidige forpliktelser. Forstå det den som kan…

Som politiker må og skal man være edrulig i bruken av skattebetalernes penger og man har samtidig en forpliktelse for å tilrettelegge for alle gode krefter i byen som ønsker å bidra til stolthet, partiotisme og skaperlyst. Men her velger flertallet å være direkte uansvarlige når de bruker nesten 50 milli0ner på en dårlig løsning som ingen ønsker i stedefor å bruke i underkant av 30 mill for en løsning som alle ønsker.

Nå når man velger den dårligste og dyreste løsningen vil jeg komme med en spådom, innen 2020 så har vi en ny debatt som resulterer i at man bygger nye Melløs arena og da vil man se tilbake på debatten vi nå har og de fleste vil se at AP, SV, H og Rødt var komplett uansvarlig og lite visjonære i 2010 og at de samme partiene påførte skattebetalerne en unødvendig ekstraregning for noe ingen ønsket.

I mellomtiden får vi håpe at byens stolthet, MFK kommer tilbake til gamle høyder sportslig og at klubben snart er tilbake der den hører hjemme, nemlig på toppen av norsk fotball. I mellomtiden får vi alle nyte pølse i vaffel som jeg gjorde på gårsdagens lunch.

Pølse i vaffel

Goto Top