Toppkandidater for Moss FrP

Toppkandidater for Moss FrP

Nominasjonskomiteen til Moss FrP har nå lagt frem sin enstemmige innstilling til toppkandidater for Moss Fremskrittsparti til kommunevalget 2011.

1 Erlend Wiborg (ordfører- og gruppelederkandidat)
2 Liv Ingeborg Leirstein
3 Arild Svenson
4 Anne Bramo
5 Håkon Røssum
6 Thomas Opland

Toppkandidatene skal velges på årsmøtet/nominasjonsmøtet til Moss Fremskrittsparti 18. oktober.

Det er veldig hyggelig at nominasjonskomiteen ønsker å gi meg fornyet tillit som Ordførerkandidaten til Moss Fremskrittsparti. Valget i Moss blir veldig spennende da mye tyder på at innbyggerne i Moss ønsker et skifte i byen da de ønsker politikere som er villige til å ta grep for å rydde opp i det økonomiske uføret kommunen er kommet i. Moss kommune er i en veldig vanskelig situasjon økonomisk og blir jeg valgt som Ordfører vil en opprydding av økonomien være den viktigste saken min. Får vi ryddet opp i kommuneøkonomien vil vi kunne sikre en god skole der alle elever får utfordringer basert på det nivået de er på. Vi vil kunne sikre en fornuftig lærerdekning som er basert på kvalitet og ikke basert på minimumskrav som i dag.

En god kommuneøkonomi vil kunne sikre en eldreomsorg som baserer seg på at de eldre skal få en verdig omsorg når de trenger det. Dagens styringsflertall har dessverre lagt ned 34 sykehjemsplasser siden 2005, og samtidig redusert satsingen på øvrig eldreomsorg i Moss. Dette har jeg tidligere beskrevet med fakta fra SSB her.

En god og ansvarlig kommuneøkonomi betyr at eiendomskatten vil kunne reduseres umiddelbart, for så å fjernes etter hvert. Dagens styringsflertall har vagt å øke eiendomskatten og de øvrige kommunale avgiftene til en av landets høyeste i stedet for å se på den øvrige utgiftssiden.

Jeg ser frem til en spennende valgkamp og er veldig fornøyd med de øvrige toppkandidatene som nominasjonskomiteen anbefaler. Sammen vil vi utgjøre et godt team som har mye erfaring fra politikk, næringsliv, økonomi og frivillig sektor. Dette er viktig med tanke på jobben som må gjøres i Moss kommune i årene fremover.

Det har vært alt for mye prat og lite handling for å rydde opp i utfordringene kommunen står ovenfor. Blir jeg Ordfører vil jeg være tydelig på at det er på tide med konkret handling for å få løst samferdselsutfordringene og økonomien i Moss.

Jeg er veldig glad i Moss og stolt av byen vår. Det er derfor jeg ønsker å bidra til å få ryddet opp i de utfordringene kommunen står ovenfor og jeg er klar for oppgaven.

Goto Top