Tiltaksplan mot snubling

Tiltaksplan mot snubling

Det er ingen hemmelighet at Norge har et enormt byråkrati. Tidligere beregninger viser at Norge har et byråkrati som er stort nok til å dekke et land med ca. 40 millioner innbyggere. Jeg har tidligere skrevet om hvordan staten nå har utarbeidet «Retningslinjer for retningslinjer», ja du leste riktig.

Det siste eksemplet kommer fra det statlige Universitetet i Oslo der en ansatt var uheldig å snublet i en ledning på gulvet. I stedet for å flytte ledningen sånn at flere ikke snublet i den velger de å utarbeide en rapport om hendelsen. De stopper ikke der, nå utarbeider de en tiltaksplan mot kabelsnubling. Dette eksemplet er et meget godt eksempel på et alt for høyt byråkrati, mangel på sunn fornuft og rigide regler som hindrer fremdrift. Hvis en kabel er i veien kunne man bare flyttet den og evt. sendt ut mail til alle håndtverkere på Universitetet med beskjed om å være mer påpasselig når de legger ut kabler. Enkelt og greit.

Hva er det som er så ille med dette enorme byråkratiet blir jeg ofte møtt med av venstresiden i politikken. Det er mange argumenter for et langt mindre og mer effektivt byråkrati, men de tre viktigste årsakene er etter min mening:

  • Et stort og unødvendig byråkrati koster skattebetalerne mangfoldige milliarder kroner hver eneste år. Dette er penger som burde blitt brukt på å la folk få beholde mer av sine egne penger i stedet for å finansiere et enormt byråkrati
  • En betydelig del av av arbeidskraften vår brukes i byråkratiet og dette er arbeidskraft vi har bruk for i produserende sektor i stedet for å ha folk til å utarbeide «retningslinjer for retningslinjer» og for å lage tiltaksplaner for å unngå kabelsnubling.
  • Et stort byråkrati hindrer skaperkraft, innovasjon og kreativitet. Jo mer byråkratiet utarbeider regler og retningslinjer som skal detaljstyre oss jo vanskeligere er det for innbyggere og næringsliv å skape utvikling og frihet for sine egne liv.
Goto Top