Til Sosialistisk Venstreparti sitt landsmøte

Til Sosialistisk Venstreparti sitt landsmøte

Sosialistisk Venstreparti avholder som kjent sitt landsmøte denne helgen. Da jeg er overdrevent glad i politikk har jeg fulgt med på deler av landsmøtet via websendingen til SV. Det har vært flere spennende innlegg synes jeg, bla. SVs Kjartan Hausnes som mente at det var et eget rom i helvete til de som stemte for monstermastene i Hardanger. Jeg sier da god tur til Kristin Halvorsen og resten av partiene iom. at det er deres regjering som valgte monstermastene.

Flere av talerne har fokusert på at lønnsforskjellen mellom fattig og rik må bli mindre og ikke minst på at vi må «ta de rike». Dette er vanlig retorikk fra sosialistpartiet, men samtidig synes jeg det er en underlig politikk. Selv synes jeg målet må være at alle og spesielt de med lav økonomi får økt inntekt noe som vil fjerne mange fra fattigdom. Dette må da være viktigere enn at de rike må bli fattigere sånn at forskjellen blir mindre. En av mine favorittpolitikere, tidligere Statsminister i England Margaret Thatcher sa det på en god måte:

Som de fleste av dere husker lovte SV og Kristin Halvorsen å fjerne fattigdommen med et pennestrøk i 2005, men nå som SV har sittet i Regjering i nesten 6 år så har antall fattige i Norge økt. Se derfor denne videoen som frisker opp minnene fra løftene Kristin Halvorsen kom med:

SV har dessverre hatt et alt for stort fokus på å dele godene(les ta fra såkalt rike) og alt for lavt fokus på å skape goder. Jeg tror at folk flest ønsker å styre sine egne liv i størst mulig grad og at politikernes viktigste oppgave er å bygge ned hindringene for vekst og verdiskapning som igjen skaffer arbeidsplasser og velstand. Noen vil selvfølgelig falle gjennom og disse skal vi hjelpe sånn at de kommer seg opp på bena igjen og helst tilbake til arbeidslivet. For å få til dette er det viktig at vi ikke lager ordninger som gjør at det blir mer attraktivt å leve på skattebetalerne enn å jobbe, noe vi dessverre har skjedd for enkelte grupper. I AP, SV og Rødt styrte Moss kom det i dag frem at 25% av alle sosialhjelpsmottakerne er ungdom under 25 år. I all hovedsak er dette ungdom som er friske nok til å arbeide, for ellers hadde de vært på andre trygdeordninger som sykelønn, uføretrygd, attføring etc. Jeg mener derfor at vi bør stoppe langt flere i døren når de søker om sosialhjelp og heller jobbe aktivt for å få de ut i arbeid og ikke passiv mottaker av sosialhjelp.

Jeg har også registrert at flere av talerne på landsmøtet har snakket mye om den såkalte Adeccosaken. Det de snakker veldig lite om er at akkurat det samme som Adecco har gjort har skjedd i SV styrte Moss. Her har ansatte innen pleie og omsorg gått doble vakter, ikke fått overtidsbetalt og sovet i en kjeller. Denne saken har ikke SV lokalt valgt å ta tak i og saken ble dysset ned før undertegnende og FrP fikk saken frem i lyset sånn at vi kan få ryddet opp. Jeg kunne fortsatt med å dra frem negative saker i eldreomsorgen i Moss, f.eks. at SV, AP og Rødt har fjernet hele 34 sykehjemsplasser siden 2005. Siden det er helg legger jeg også ut en liten spøk Ronald Reagan hadde om kommunister, og med litt fri fantasi så kan man gjerne bytte ut kommunisme med sosialisme.

SV er heldigvis et mye mer moderat parti enn mange andre sosialistpartier rundt om i verden. Om dette skyldes manglende gjennomslag i regjeringen eller en mer fornuftig sosialisme vet jeg ikke, men vi alle kan være glad for at SV ikke gjennomfører det de lover retorisk. Jeg har flere eksempler på dette bla. da SV nestleder Audun Lysbakken ønsket å avskaffe den private eiendomsretten. Han er faktisk en selverklært marxist, noe jeg synes det er skremmende at opplyste folk er i 2011.

Det er mange grunner til at jeg står så langt unna marxisme(sosialisme og kommunisme) som jeg gjør og at jeg heller har troene på kapitalismen og enkeltmenneskets frihet. Jeg kunne selvfølgelig ha argumentert enkelt med at historien har vist oss at kapitalistiske land har et langt høyere velstand enn marxistiske land som SV,ere har hyllet gjennom tidene. Milton Friedman regnes som en av de største økonomene gjennom tidene og han har også vunnet nobelprisen i økonomi forklarer forskjellene på en utmerket måte her:

http://www.youtube.com/watch?v=76frHHpoNFs&feature=related

Ellers har det vært spennende å følge med på landsmøtet og det har også vært flere gode innlegg av politisk engasjerte mennesker. Selv om jeg er sterkt uenig med SV politisk så har jeg respekt for at de kjemper for sitt syn og alle de SV,ere og andre politisk engasjerte som bruker sin fritid på å kjempe for det de tror på.

Goto Top