Til kamp mot folk flest

Til kamp mot folk flest

De fleste politikere og byråkrater oppfører seg dessverre alt for ofte som formyndere som mener at folk flest tar så dårlige valg i livet sitt at politikerne og byråkratene må bestemme for dem. Dette har vi sett innenfor skole, helse og omsorg, og ikke minst innen økonomi. Vi har et meget høyt og usosialt skatte og avgiftsnivå som redusere folk flest sin mulighet til å styre sin egen økonomi og det høye skatte og avgiftstrykket gjør oss dessverre alt for avhengige av staten.

Sist ute av formyndere er helsedirektør Bjørn-Inge Larsen som foreslår ytterligere avgifter på det han ikke liker(usunn mat, tobakk og alkohol) i tillegg vil han nekte voksne(18 til 20 åringer) å ta seg en røyk når de er ferdig med å krige i Afghanistan, blitt valgt inn på Stortinget etc.

Norge har som kjent meget høye avgifter innen mat, alkohol og tobakk noe som har medført en betydelig grensehandel. Regjeringen økte også fler av disse avgiftene betydelig i statsbudsjettet for 2011 og hvis man kommer med ytterligere en økning får det betydelige konsekvenser for grensehandel, norske arbeidsplasser etc.

Hvorfor kan ikke politikere og byråkrater slutte å bruke pisken hele tiden? Det er ikke sånn at politikere og byråkrater er smartere og mer opplyst enn folk flest og dermed må styre livene våre. Alle som bor i Norge vet at mye mat vi spiser er usunn og at tobakk er skadelig og at for mye alkohol er skadelig. Men dette er lovlige varer og jeg mener at folk flest selv skal få avgjøre hva de ønsker å spise, vi trenger ingen byråkrater til dette. Folk flest er ansvarlig for sin egen kropp og hvordan vi behandler kroppen vår. Politikerne og byråkratene burde derfor slutte å leke overformyndere og forslagene til helsedirektøren bør derfor kastes raskest mulig.

Goto Top