Tennene er en del av kroppen

Tennene er en del av kroppen

Tennene er en del av kroppen

I Norge har vi i motsetning til store deler av europa et system der tennene ikke likestilles med resten av kroppen når det gjelder helsetjenester. Fremskrittspartiet mener dette er urimelig og er en vesentlig mangel i vårt helsesystem. Det er viktig i et samfunn at vi har felleskapsfinansierte helsetjenester sånn at alle sikres forsvarlig og god helsehjelp uavhengig av lommeboken til den enkelte.

Ved de to siste Stortingsvalgkamper har flere av de andre partiene støttet FrP i dette kravet, men dessverre stemmer de imot våre forslag om dette. Mange mennesker har betydelige utgifter til tannlegebehandling og erfaringen viser at mange ikke har råd til forsvarlig tannbehandling. Dette kan vi ikke være bekjent av og når selv europeiske land med betydelige økonomiske utfordringer har råd til det, da har også Norge det. Min utfordring til de Stortingskandidatene fra de øvrige partiene, vil dere støtte FrPs forslag om å likestille tannhelse med resten av kroppen?

Goto Top