Tenk å våkne opp til…

Tenk å våkne opp til…

 • En eiendomsskatt som vil øke til tross for at den er landets nest høyeste
 • En bompengering rundt Moss som kan bli vedtatt om noen måneder noe som vil koste deg kr. 12 000 årlig
 • En fortsatt reduksjon av antall sykehjemsplasser til tross for at de andre partiene allerede har fjernet 34 sykehjemsplasser siden 2005
 • En nei-kommune der man blir møtt av et byråkrati og reguleringskåte politikere som leter etter hindringer for at du eksempelvis skal få bygge en garasje
 • En kommuneøkonomi der man fortsatt er avhengig av en kassakreditt for å være sikker på at lønnen til kommunens ansatte blir utbetalt
 • En innvandringspolitikk der man ukritisk tar imot flere uten å stille krav til integrering
Dette kan du våkne opp til på tirsdag hvis de rødgrønne vinner valget i Moss og er det motsatte av hva du vil våkne opp til hvis du stemmer FrP da vi vil:
 • Redusere eiendomsskatten hvert eneste år, for så å fjerne den innen 2016
 • Si klart nei til den planlagte bompengeringen rundt Moss
 • Styrke eldreomsorgen gjennom å øke antall sykehjemsplasser, innføre valgfrihet og ikke minst skape aktiviteter og tilbud til de eldre
 • Innføre JA-stemplet i Moss kommune der man skal bli møtt av en positiv holdning og kommunen skal tilstrebe seg på å si ja til DIN søknad
 • Styrke kommuneøkonomien gjennom en effektivisering av byråkratiet, redusere kommunens gjeldsutgifter gjennom å selge unna eiendom som ikke benyttes av kommunen og ikke minst våge å si nei til prestisjeprosjekter som f.eks. nytt kulturhus til 2-300 millioner kr
 • Redusere innvandringen til Moss og bruke ressursene på å få integrert de vi allerede har tatt imot
Mange innbyggere i Moss ønsker et skifte og på borgerlig side er FrP, H, V, KrF og PP enige om å starte forhandlingene på tirsdag hvis velgerne gir oss flertall. Samtidig er det viktig å huske at det er en forskjell på de borgerlige partiene. Hvis du tenker deg tilbake til Bondevikregjeringen(H, V og KrF), merker egentlig du som innbygger en forskjell på da og nå under en rødgrønn Regjering? Sannsynligvis har du merket liten forskjell. FrP står for en fornyelse og vi er f.eks. den eneste garantisten for å stoppe bompengeringen og redusere for så å fjerne e-skatten.
Jeg er sikker på at du  mange ganger de siste årene har tenkt at det er på tide at FrP skal få muligheten til å vise hva vi er gode for, nå har du muligheten til å gi oss det mandatet.
Godt valg!
Goto Top