Tar betalt uten å levere

Tar betalt uten å levere

Vinterens betydelige togkaos har fått aktualisert debatten rundt eventuelle erstatningsordninger som NSB tilbyr. Staten har sørget for at kollektivtransport ikke blir regulert gjennom f.eks. forbrukerkjøpsloven. Staten har heller lagd en egen lov(Norge har ALT for mange lover) som heter jernbaneansvarloven, men denne regulerer selvfølgelig kun skade på person og reisegods. Skulle tro at behovet for en god erstatningsordning for forsinkelser, innstillinger etc er viktigere, da jeg har liten tro på at det er skade på person og gods som er det store problemet til NSB.

Men heldigvis har man en lov fra 1687!! Kong Christian Den Femtis Lov som sier:

Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere.

På godt Norsk så sier den at alle lovlig inngåtte avtaler skal følges, noe som ikke skjer når NSB til stadighet innstiller tog, tog er betydelig forsinket etc. NSB kan altså ikke levere varen de har solgt, i alle andre bransjer er det da vanlig praksis å gi erstatning/kompensasjon. Men NSB som et statlig monopol har i stor grad sluppet dette gjennom mange år, men etter press fra flere måtte staten og NSB til slutt innføre en kompensasjonsordning for reisende som blir mer enn 30 min forsinket. Dette skjer støtt og stadig med min samboer som daglig pendler til Oslo og hun bestemte seg for å kreve kompenasjon. Vi ringte da til NSB og de henviste oss direkte til nettsidene for å kreve kompensasjon, men der er det ikke lett å finne frem, klarer noen av dere å finne det på nettsidene? Kan det være sånn at NSB bevisst ønsker å skjule dette på sine nettsider?

Saken blir enda mer spesiell når NSB som et heleid offentlig selskap nekter å legge frem tall på hvor mange som har benyttet seg av ordningen med å kreve kompenasjon, så jeg må si meg enig med leder i Pendlerforeningen Willy Frantzen når han siter:

«– Vi venter å få et svar fra NSB om at de nærmest ikke har fått inn noen klager fordi dette er alt for tungvint. Det er det vi har mistanke om»

Jeg synes det er på tide at man åpner opp for konkurranse innenfor togdrift i Norge, da ville vi som forbrukere ha mulighet til å velge togselskaper som er serviceinnstillt og forbrukervennlig. Offentlige monopoler har gjennom tidene vist seg som en meget dårlig løsning for oss forbrukere, se f.eks. på hva som skjedde etter at NRK monopolet ble opphevet, eller f.eks. telemonopolet ble opphevet.

Goto Top