Takk for tilliten

Takk for tilliten

Jeg går nå av som varaordfører i Moss og begynner mitt nye arbeid som Stortingsrepresentant. Jeg vil derfor få takke innbyggerne i Moss for den tilliten dere har vist meg og gitt meg muligheten til å få være varaordfører i denne flotte byen vår. Jeg tror at alle politikere og partier har et felles ønske om å skape et enda bedre samfunn, men veien dit er vi uenige om. Jeg ble derfor veldig glad da velgerne ved forrige lokalvalg ga Fremskrittspartiet muligheten til å vise vår politikk i praksis i Moss sammen med H, V og KrF. Vi har selvfølgelig ikke fått til alt vi ønsket oss og vi har gjort våre feil. Samtidig er jeg veldig stolt av mye av det vi har fått til og at FrP har fått oppfylt flere av våre viktigste valgløfter i mine to år som varaordfører. Økonomien i kommunen er anstrengt og vi overtok dessverre en kommune der utgiftene var større enn inntektene og det gjenstår fortsatt mye arbeid for å få en sunn kommuneøkonomi. Allikevel er jeg stolt og glad for å ha bidratt til å få gjennomført følgende:

 Økonomi:

          Redusert eiendomsskatten hvert eneste år

          Fjernet eiendomsskatten for de med svakest økonomi som f.eks. enslige minstepensjonister

          Bedret økonomistyringen og kontrollen i kommunen

 Pleie/omsorg:

          Innført fritt brukervalg innen hjemmebaserte tjenester. Nå kan alle eldre selv velge mellom private eller kommunale uten at lommeboken avgjør

          Sykehjemsplasser i Spania

          Et nytt bo og omsorgssenter i Skoggata som ble satt ut på anbud der de med best kvalitet og innhold vant anbudet

          Styrket helsestasjonen/helsesøstertjenesten for ungdom

 Skole:

          Styrket satsingen på innholdet i skolen

          Styrket arbeidet mot mobbing og innført at mobberen og ikke offeret må bytte skole ved ekstreme og gjentagende tilfeller

          Tidenes satsing på IKT i skolen

          Økt satsing på etter/videreutdanning av lærere

 Kultur/idrett:

          Det har aldri blitt brukt mer på idrett og kultur for barn og unge i Moss

          Vedtatt bygging av kunstgressbanene med undervarme på Bellevue

 Teknisk sektor:

          Innført en JA holdning i byggesaker noe som gjør at flere innbyggere og næringsliv får JA på sine søknader

          Redusert saksbehandlingstiden på søknader

 Innvandring/integrering:

          Redusert innvandringen til Moss ved å halvere mottaket

          Styrket integreringen ved å satse mer på de som allerede er her før vi tar imot flere

 

Påtroppende varaordfører Anne Bramo intervjues her av pressen

Påtroppende varaordfører Anne Bramo intervjues her av pressen

 

Dette er bare noen av sakene jeg er stolt og glad for at velgerne har gitt meg muligheten til å bidra til. Fortsatt har Moss store utfordringer og mye gjenstår. Jeg er derfor glad for å gi varaordførerklubben videre til Anne Bramo som jeg vet kommer til å gjøre en veldig god jobb. Jeg håper at dere tar godt imot henne når hun nå skal få lov til å ha en av de mest spennende jobbene man kan ha ved å inneha kommunens nest øverste tillitsverv. Selv om det stormer i perioder har det vært en ære og en glede å få reise rundt og besøke bedrifter, organisasjoner og innbyggere, for å lære, lytte, se og høre. Moss er en fantastisk by som har alle muligheter foran seg, men vi må benytte oss av mulighetene og fortsette å tenke nytt.

 

Takk for meg

 

Erlend Wiborg

Avtroppende varaordfører i Moss

Goto Top