Tag : veier

Kutt i skole og vei, mer til kultur

Fylkesrådmannen i Østfold la i dag frem sitt forslag til økonomiplan for de neste 4 årene.  Fylkeskommunen har som kjent få oppgaver igjen, noe som er en av grunnene til at jeg vil legge ned fylkeskommunen. Men så lenge fylkeskommunen eksisterer så vil jeg prioritere videregående opplæring og veier, og dermed nedprioritere «regional utvikling» og […]

Goto Top