Tag : valgfrihet

Vin på sykehjem

Jeg har flere ganger skrevet om nedprioriteringen av de eldre nasjonalt og ikke minst i Moss der de har fjernet 34 sykehjemsplasser de siste årene til tross for at behovet har økt. I tillegg til å bygge langt flere sykehjemsplasser er det viktig at vi gjør noe med innholdet i sykehjemmet sånn at de eldre […]

Konkurranse virker

Fremskrittspartiet har mange ganger blitt latterliggjort når vi har ønsket konkurranse og dermed valgfrihet innen eldreomsorg, sykehus, skole, barnehage osv. Argumentene imot konkurranse er at det store skremmende markedet ikke kan gi oss gode velferdstjenester da målet deres er profitt. Ja, selvfølgelig ønsker alle private bedrifter å tjene penger på lik linje med en sykepleier, […]

Goto Top