Tag : Våler

Vi fikk stoppet nok et asylmottak

Vi fikk stoppet nok et asylmottak

Under den rødgrønne regjeringen begynte arbeidet med å starte opp igjen Nordbybråten asylmottak i Våler. Fremskrittspartiet har vært imot disse planene hele tiden da vi mener at Østfold og spesielt Våler har hatt en altfor stor belastning med asylmottak og mottak av flyktninger gjennom mange år. Denne altfor store tilstrømningen av asylsøkere og flyktninger gjør […]

Legger ned ytterligere fem sykehjemsplasser

Jeg har tidligere skrevet om hvordan Arbeiderpartiet i Moss har nedprioritert eldreomsorg siden de kom til makten i 2003. Veldig ofte hører vi politikere lokalt som skylder på Stortinget/Regjeringen og omvendt når man ikke satser på eldreomsorg. I Moss kan de ikke bruke den unnskyldningen da Arbeiderpartiet har siden 2005 styrt Moss, Østfold, Storting og […]

Goto Top