Tag : utgift

Foreslår å øke bompengesatsen til 100 kr

Professor i sosialantropologi Thomas Hylland Eriksen er glad i å uttale seg om innvandring og andre områder som kan faller inn under sosialantropologi. Sosialantropologi er et samfunnsvitenskapen som studerer sosiale og kulturelle sider ved det menneskelige samfunn. Media har nå valgt å la han uttale seg om trafikksituasjonen i byene selvom dette ikke er hans […]

Goto Top