Tag : uføretrygd

Slutt å jobb, lev på trygd

Regjeringen hevder at Norge har meget lav arbeidsledighet og prøver å ta æren for dette. Det de glemmer å si er at vi i Norge har hele 700 000 personer i yrkesfør alder som står utenfor arbeidslivet. En god del av disse er nok reelt arbeidsuføre, men jeg nekter å tro at hele 700 000 […]

Goto Top