Tag : uføretrygd

Flaut av SV

Flaut av SV

Det er et gode at vi har politisk uenighet i et demokrati. Det viser at demokratiet er reelt. Det er sunt med politisk uenighet, så lenge den politiske meningsytringen er ”renhårig”. I dette legger jeg at vi som politikere bør erkjenne de faktiske forhold – også i de tilfellene det ikke taler til vår fordel. […]

Dobbel trygd for innvandrere

Nrk kunne i dag melde at Regjeringen jobber med en endring av uførepensjonen som kan bety at innvandrere får mer enn doblet sin uføretrygd. I dag er reglene for uføretrygd sånn at jo lengre du har jobbet før du blir uføretrygdet, jo høyere uføretrygd får du. Grunnen til at systemet er laget sånn er at […]

Slutt å jobb, lev på trygd

Regjeringen hevder at Norge har meget lav arbeidsledighet og prøver å ta æren for dette. Det de glemmer å si er at vi i Norge har hele 700 000 personer i yrkesfør alder som står utenfor arbeidslivet. En god del av disse er nok reelt arbeidsuføre, men jeg nekter å tro at hele 700 000 […]

Goto Top