Tag : ufør

Flaut av SV

Flaut av SV

Det er et gode at vi har politisk uenighet i et demokrati. Det viser at demokratiet er reelt. Det er sunt med politisk uenighet, så lenge den politiske meningsytringen er ”renhårig”. I dette legger jeg at vi som politikere bør erkjenne de faktiske forhold – også i de tilfellene det ikke taler til vår fordel. […]

Dobbel trygd for innvandrere

Nrk kunne i dag melde at Regjeringen jobber med en endring av uførepensjonen som kan bety at innvandrere får mer enn doblet sin uføretrygd. I dag er reglene for uføretrygd sånn at jo lengre du har jobbet før du blir uføretrygdet, jo høyere uføretrygd får du. Grunnen til at systemet er laget sånn er at […]

Hjelper sosialhjelp?

Norge har som kjent meget gode velferdsordninger som oppfattes som veldig lukrative, noe som blant annet resulterer i betydelig innvandring. For å motvirke dette ønsker noen å redusere velferdsgodene i Norge. Selv så mener jeg man heller bør begrense innvandringen slik at vi kan opprettholde tilfredstillende velferdsgoder i Norge. Uavhengig av dette er det betimelig å spørre […]

Goto Top